Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan yönetmeliğe dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MEVZUAT 11.06.2018, 00:34
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Resmi Gazete'nin 11 Haziran 2018 tarihli ve 30448 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. 

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar arasında Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nda görevli  personellere yönelik uzmanlık yönetmeliği de yer aldı. Söz konusu yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapıldığının bildirildiği kararlara dair detaylar ve yayımlanan yönetmeliğin tam metni şu şekilde,

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2012 tarihli ve 28511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakan: İçişleri Bakanı,”

“e) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içerisinde alınmış bulunan YDS’den asgari (C) düzeyinde puanın veya dil yeterliği bakımından ÖSYM Başkanlığınca bunlara denkliği kabul edilen ve Uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin ibraz edilmesi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Kamupersoneli.net - ANKARA

Yorumlar (0)