Milli Piyango İdaresi Personelinin GYS ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Değişti

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği değişti.

MEVZUAT 04.10.2017, 09:24 08.02.2019, 18:33
Milli Piyango İdaresi Personelinin GYS ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Değişti

4 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete'de, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinin değiştirilmesine dair yönetmelik yayımlandı.

YAZILI SINAVDA BAŞARILI OLMA ŞARTI

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

KADRO SAYISININ 5 KATI ADAY SÖZLÜ SINAVA ALINACAK

Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

BAŞARI PUANININ TESPİT EDİLMESİ

Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve İdarenin internet sitesinde ilan edilir.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV KONULARI

Unvan değişikliği yazılı sınavları, İdarece belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda, İdarede veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece İdare personeli başvurabilir.

SINAVLA İLGİLİ BİLGİ VE BELGELERİN SAKLANMASI

Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az 1 yıl veya müteakip sınava ve dava konusu olan sınav belgeleri ise yargı kararı kesinleşinceye kadar, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca saklanır.

Yorumlar (0)