Mülki İdare Amirleri Atama Cetveli Değişti

Resmi Gazetede Mülki İdare Amirleri atama cetvelinin değiştiğine dair tebliğ yayımlandı.

MEVZUAT 02.06.2016, 02:17 29.01.2019, 19:12
Mülki İdare Amirleri Atama Cetveli Değişti

Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ " Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2016/1) " başlığı ile paylaşıldı. Tebliğ şöyle;

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/1)


MADDE 1 – 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan (EK: II) İlçe Sınıfları Cetveli ile (EK:III) Coğrafi Bölgeler Cetveli’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
 


Yorumlar (0)