Öğretim Elemanı Atamalarına İlişkin Yönetmelik Değişti

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadro atamalarında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

MEVZUAT 21.09.2016, 08:37 31.01.2019, 22:05
Öğretim Elemanı Atamalarına İlişkin Yönetmelik Değişti

21 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de öğretim elemanı kadro atamalarında uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavı hakkında yapılan yönetmelik değişikliği yayınlandı.

31 Temmu 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe ek madde eklendi.

Eklenen ek madde şöyle:

 (1) Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmi kadarı ilave atama izni, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilebilir. Bu kapsamda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlara, giriş sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü giriş sınavı jürisi en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında olanlar değerlendirme aşamasına geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır.”

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Eklenen ek maddeye göre, öğretim elemanı kadrolarına, ön değerlendirme sonucu girmeye hak kazanan adaylara sözlü sınav uygulanacak. Sözlü sınavda en az 70 alan adaylar değerlendirmeye alınacak. 

 

Yorumlar (0)