Okula 5 Kez Geç Kalan Yarım Gün Yok Yazılacak

MEB'in "Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeye göre, 5 geç kalma yarım gün devamsızlık sayılacak.

MEVZUAT 16.09.2017, 16:45 16.09.2017, 17:13
Okula 5 Kez Geç Kalan Yarım Gün Yok Yazılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) gerçekleştirdiği düzenleme ile öğrencilerin okula geç kalmayı alışkanlık haline getirmemeleri amaçlanıyor. Düzenleme ile ilk derse 5 kez geç kalan öğrenciler, yarım gün devamsızlık yapmış sayılacak.

Haftada 6 Gün Yoğunlaştırılmış Program

Yürürlüğe giren Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile, özel eğitim meslek liselerinin kurulmasına karar verildi.

Yoğunlaştırılmış eğitim programına göre, işletmelerdeki mesleki eğitim, haftalık azami çalışma saatini geçmemek şartıyla velinin veya reşit ise öğrencinin isteği doğrultusunda haftada 6 gün olarak da planlanabilecek.

İsteklere Göre Gruplar Oluşturulacak

Okulun imkanlarına bağlı olarak veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından şubatta ders seçimi yapılacak. Ders seçimleri e-Okul sistemine işlenecek ve Kitap Seçim Modülüne kitap ihtiyaç sayısı girilecek.

Grup oluşturulamayan dersler, okul yönetimince ilan edilecek. Açılmayan dersleri seçen öğrenciler tercihleri doğrultusunda açılan seçmeli derslere yönlendirilecek. Seçim yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenecek.

5 Geç Kalma Yarım Gün Devamsızlık

MEB'in gerçekleştirdiği düzenlemeye göre geç gelme, birinci ders saati içerisinde belirlenen süreyle sınırlanacak. Her 5 kez geç gelme, yarım gün devamsızlık olarak kaydedilecek. Belirlenen süre dışında geç gelmeler devamsızlıktan sayılacak.

Bu durum ders öğretmenleri tarafından yoklama fişlerine kaydedilecek ve ilgili müdür yardımcısı tarafından e-Okul sistemine işlenecek.

Devamsızlık Hakkı 30 Gün

Devamsızlıkta özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

Özürleri nedeni ile 60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin dönem puanları zorunlu hallerde bir sınav eksiğiyle verilebilecek.

Ancak üniversite, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedavi gerektiren hastalığı bulunanlar, resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla, toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanacak.

Kamupersoneli.net - ANKARA

Yorumlar (0)