Orman Bakanlığı Personelinin GYS ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Değişti

Orman ve Su İşleri Bakanlığı personelinin GYS ve unvan değişikliği yönetmeliğinin değiştirilmesine dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

MEVZUAT 17.08.2017, 09:27
Orman Bakanlığı Personelinin GYS ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Değişti

17 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de, 21/2/2015 tarihli ve 29274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı. Buna göre;

Hizmet Şartı

Sınav tarihi itibariyle en az altı ayını Bakanlıkta teknisyen yardımcısı, hizmetli, kaloriferci, rasatçı yardımcısı, aşçı, bahçıvan ve bekçi unvanlı kadrolarda geçirmiş olmak ve en az iki yıl hizmeti bulunmak.

GYS ve Unvan Değişikliği Suretiyle Atanma Şartları

Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir. Başarılı olmak için sınavda en az 60 puan almış olmak gerekir.

Sözlü Sınava Çağırılacak Aday Sayısı

Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı kadar aday sözlü sınava alınır.

Unvan Değişikliği Kadroları

Unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

Unvan değişikliği yazılı sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.

Bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Başarı Puanı ve İlan Edilmesi

Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

KAMUPERSONELİ.NET - ANKARA

Yorumlar (0)