Orman Muhafaza Memurları Yeniden Mülakata Alınacak

Bugünkü Resmi Gazete'de orman muhafaza memurlarının atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldığına dair yönetmelik yayımlandı.

MEVZUAT 01.10.2017, 09:02
Orman Muhafaza Memurları Yeniden Mülakata Alınacak

Resmi Gazete'nin 1 Ekim 2017 tarihli sayısında orman muhafaza memurlarını yakından ilgilendiren bir yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan yönetmelikte orman muhafaza memurlarının atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldığı ifade edildi. 

Söz konusu yönetmeliğe göre Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinin değiştirildiği ifade edildi. Değiştirilen bentlerin değiştirildiği şeklini kamupersoneli.net olarak ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz.

DEĞİŞTİRİLEN BENTLER

“a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması,”

“b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar yaptırılması, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması,  orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması,”

“c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar yaptırılması,”

“ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması,”

Ayrıca Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu yönetmeliğe de geçici olarak üçüncü madde de eklenmiştir. İşte geçici madde...

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Genel Müdürlükçe 20/10/2014-24/10/2014 tarihleri arasında Antalya, Bolu ve İzmir illerinde yapılan uygulama sınavına girmeye hak kazanan adaylar bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden uygulama sınavına tabi tutulurlar. Bunlar arasından başarılı olanların atamaları bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.”

RESMİ GAZETE'NİN DETAYLARI

KAMUPERSONELİ.NET | ANKARA

Yorumlar (1)
orman mühendisi 2 yıl önce
orman mühendisleri unutuldu malesef 2016 kpss ile sadece 9 orman mühendisi alındı orman genel müdürlüğüne hala bir alım haberi yok neden niçin..!?!