Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlandı

27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de özel iletişim vergisi genel tebliği yayınlandı. Tebliğle beraber mobil telefon aboneliği tesis ücreti arttı. Detaylar....

MEVZUAT 27.12.2016, 11:02 01.02.2019, 22:29
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlandı

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği'nin 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle beraber, mobil telefon aboneliği tesis ücreti 2017 yılı içi 47 TL oldu. Resmi Gazete'de Yayınlanan Tebliğ Şöyle:

" Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, "Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.


11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 474 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2016 yılı için %3,83 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2017 tarihinden itibaren 47,00 TL olarak uygulanacaktır.

 

Yorumlar (0)