Özelleştirme İdaresi Personelinin GYS ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Değişti

Özelleştirme İdaresi Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin değiştirilmesine dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özelleştirme İdaresi Personelinin GYS ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Değişti

18 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; Özelleştirme İdaresi Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği değişti.

Yapılan Değişiklikler Şöyle:

19/2/2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “yazılı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sözlü” ibaresi ve (o) bendinde yer alan “yazılı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sözlü” ibaresi eklendi.

Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde, (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde, (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “beş yıl” ibaresi “iki yıl” olarak ve (ç) bendinin (4) numaralı alt bendinde, (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde, (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde ve (f) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “üç yıl” ibaresi “iki yıl” olarak değiştirilmiş, (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “İdarede” ibaresinden sonra gelmek üzere “avukat kadrosunda” ibaresi eklenmiş ve (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde, (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde, (f) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “kaloriferci, bekçi” ibareleri yürürlükten kaldırıldı.

Başarı Puan Esası

Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “yazılı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sözlü” ibaresi, dördüncü fıkrasında yer alan “Görevde yükselme” ibaresinden sonra gelmek üzere “yazılı” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “yetmiş puan” ibaresi “altmış puan” şeklinde değiştirildi.

Sözlü Sınav Süreci

Sözlü sınav İdare tarafından yapılır. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

d) Genel kültürü ve genel yeteneği

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına “Unvan değişikliği” ibaresinden sonra gelmek üzere “yazılı” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “yazılı olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasına “Unvan değişikliği” ibaresinden sonra gelmek üzere “yazılı” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “yetmiş puan” ibaresi “altmış puan” şeklinde değiştirildi.

Başarı Puanının Hesaplanması

İlan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında ilan edilen kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve İdarenin resmi internet sitesinde ilan edilir.

KAMUPERSONELİ.NET - ANKARA

Kamu Personeli

Sosyal medyada bizi takip edin. Kamu haberlerini ve gündemi birlikte yorumluyoruz..

Facebook sayfamız için TIKLAYIN

Twitter sayfamız için TIKLAYIN

instagram sayfamız için TIKLAYIN

Yasal Uyarı: KamuPersoneli.net özel haberleri için içeriğin bir bölümü yada tamamı izinsiz alıntılanıp başka mecralarda yayınlanamaz, yayınlayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Ancak, kaynak olarak gösterilip KamuPersoneli.net anasayfasına veya haberin adresine aktif link kullanılarak içerikten alıntı yapılabilir.

YORUM EKLE