Özelleştirme Sonucunda İşsiz Kalanların İstihdamına İlişkin Karar Resmi Gazete'de

Özelleştirme uygulaması sonucunda işsiz kalanların geçici personel olarak istihdam edilmesine ilişkin esasların değişmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...

MEVZUAT 22.02.2017, 08:44 22.02.2017, 09:51
Özelleştirme Sonucunda İşsiz Kalanların İstihdamına İlişkin Karar Resmi Gazete'de

22 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de 2017/9858 Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

"Karar Sayısı : 2017/9858
Ekli "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"m yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 27/1/2017 tarihli ve 538 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/2/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI SONUCUNDA İŞ SÖZLEŞMELERİ SONA EREN İŞÇİLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLMELERİNE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda Iş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esasların 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"(2) Birinci fıkra kapsamına giren personelin bu madde ile tanınan istihdam hakkından yararlanabilmesi için; müracaat tarihi itibarıyla emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanamamış olması ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan genel şartları taşıması gereklidir."

MADDE 2- Aynı Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "işlemlerini" ibaresinden sonra gelmek üzere güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasından itibaren" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Esasların 15 inci maddesinin başlığı "Sözleşmenin sona ermesi ve feshi" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandıran, bu örgütlerin propagandasını yapan geçici personelin sözleşmesi kurumlannca feshedilir."

MADDE 4- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür."

KAMUPERSONELİ.NET

Yorumlar (0)