Resmi Gazete'de Yayımlandı: Astsubay Meslek Yüksekokulları (MYO) Yönetmeliği Değişti

28 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete'de, Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliğinin değiştirilmesine dair yönetmelik yayımlandı.

MEVZUAT 28.11.2017, 09:05 28.11.2017, 14:37
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Astsubay Meslek Yüksekokulları (MYO) Yönetmeliği Değişti

Astsubay Meslekyüksekokulları Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik, 28 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Resmî Gazete’de yayımlanan Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğine geçici madde eklendi. Astsubay Meslek Yüksekokullarına yatay geçiş ile alınan öğrencilerin, alacakları eitim, yatay geçişlere ilişkin hususlar Yüksek Okul Kurulları tarafından belirlenecek.

EKLENEN GEÇİCİ MADDENİN TAMAMI ŞÖYLE:

" Astsubay Meslek Yüksek Okullarına sadece yatay geçişle alınan öğrenciler için geçerli olmak üzere, bu öğrencilerin hangi sınıftan itibaren ve hangi eğitim sistemine (sınıf geçme veya ders geçme) göre eğitim alacağının belirlenmesi, uygulanacak eğitim ve öğretime ilişkin hususların tespit edilmesi ile yatay geçişe ilişkin hususlarda kararlar alınmasında 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili alt mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Astsubay Meslek Yüksek Okulları bünyesinde teşkil edilen Yüksek Okul Kurulları yetkilidir. Kurul kararları Millî Savunma Üniversitesi onayı ile yürürlüğe girer."

KAMUPERSONELİ.NET - ANKARA

Yorumlar (0)