banner731

Resmi Gazete'de Yayımlandı: Doğum Yardım Yönetmeliği Değişti

17 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile doğum yardımı yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

MEVZUAT 17.08.2017, 08:50 17.08.2017, 08:53
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Doğum Yardım Yönetmeliği Değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile 5/5/2015 tarihli ve 2015/7695 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı iie yürürlüğe konulan Doğum Yardımı Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları değiştirildi.

Başvuruların Onaylanması

Başvuru yerlerince DYS'ye girilen başvuruların kaydedilmesini müteakip ödemeler ilgili ayın son işgünü mesai saati bitimine kadar il müdürü tarafından onaylanarak hak sahipliği belirlenir.

İl müdürü tarafından onaylanan başvurulara ilişkin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının veya mavi kart kütüğüne kayıtlı kimlik numaralarının yer aldığı ödeme listeleri Bakanlıkça DYS aracılığıyla birleştirilir ve bu liste ödeme emri belgesine bağlanarak Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yazıyla veya elektronik ortamda gönderilir.

Doğum Yardımı Ödemelerinin Yapılması

 Ödemeler. Bakanlıkça belirlenen tarihlerde, Bakanlık tarafından yapılır.

Doğum yardımı ödemelerine aracılık yapan kuruluş veya banka tarafından iade edilmiş tutarlar, emanet hesaplarına alınır ve ilgilinin talebi üzerine buradan ödenir.

İade Ödemeleri

Doğum yardımı ödemelerine aracılık yapan kuruluş tarafından defterdarlık muhasebe müdürlüklerine iade edilmiş ancak iadeye ilişkin başvuru yapılmamış veya başvurulan DYS'ye girilmemiş olanlara ilişkin tutarlar defterdarlıklar tarafından Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne hesaben aktarılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra doğum yardımı ödemelerine aracılık yapan kuruluş tarafından defterdarlık muhasebe müdürlüklerine iade edilmesi gereken tutarlar, aracılık yapan kuruluş tarafından doğrudan Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne aktarılır.

İadeye ilişkin başvurusu DYS'ye girilmiş ancak işlemleri henüz tamamlanmamış kayıtlara ilişkin işlemler Bakanlık ve il müdürlükleri tarafından sonuçlandırılır.

Yönetmeliğin Yürürlüğe Girmesi

Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi yayımını izleyen aybaşında, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

KAMUPERSONELİ.NET - ANKARA

Yorumlar (0)