SUT Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de Yayınlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

MEVZUAT 24.12.2016, 09:39 01.02.2019, 22:24
SUT Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de Yayınlandı

24 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair karar yayınlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan karar şöyle:

MADDE 1 -24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğine 4.2.46 numaralı alt maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

"4.2.47 - Konjenital jeneralize lipodistrofi tanısında metreleptin kullanım ilkeleri;a) HbA1c %8 veya,

b) Trigliserid > 300 mg / dl veya,


c) ALT ve AST düzeyleri üst sınırın 2 katından fazla veya,

ç) Günlük insülin dozu 1,5 ünite / kg üzerinde olması.

(2) 6 aylık metreleptin tedavisi sonrasında yukarıdaki kriterlerden en az ikisinde düzelme sağlanmaması durumunda tedavi kesilir. İdame tedavisine geçilen hastalarda 6 ay süreli çocuk endokrinoloji ve/veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarından oluşan sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce reçetelenerek tedavi sürdürülür."

MADDE 2 - Aynı Tebliğ eki Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)'nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan "619910" SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."

 

Yorumlar (0)