TMO Personelinin GYS ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

26 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete'de, Toprak Mahsulleri Ofisi personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliği yayımlandı.

MEVZUAT 26.09.2017, 08:35 26.09.2017, 09:39
TMO Personelinin GYS ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde görev yapan personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÖREVDE YÜKSELME İLE ATAMA YAPILACAK KADRO ve POZİSYONLAR

Yönetim hizmetleri grubu

1) Şube müdürü,

2) Teknik şef, şef, itfaiye şefi, koruma ve güvenlik grup şefi, ajans amiri, koruma ve güvenlik amiri.

Hukuk hizmetleri grubu

1) Hukuk müşaviri.

Denetim hizmetleri grubu

1) Kontrolör.

Araştırma, planlama hizmetleri grubu

1) Eğitim uzmanı, teknik uzman, uzman,

2) Uzman yardımcısı.

Savunma hizmetleri grubu

1) Sivil savunma uzmanı.

Bilgi işlem hizmetleri grubu

1) Çözümleyici, sistem programcısı

İdari hizmetler grubu

1) Eksper, muhasebeci

2) Bilgisayar işletmeni, sekreter, puantör, memur, ambar memuru, satın alma memuru, santral memuru, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi

3) İtfaiyeci

4) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı

Yardımcı hizmetler grubu

1) Dağıtıcı, aşçı, hizmetli, kaloriferci, bahçıvan, teknisyen yardımcısı.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE TABİ POZİSYONLAR

Avukat, mühendis, mimar, kimyager, biyolog, eczacı, ekonomist, istatistikçi, diyetisyen, tekniker, teknisyen, laborant, grafiker, sağlık memuru, programcı, mütercim.

GÖREVDE YÜKSELME ŞARTLARI

Müşavir ve başuzman kadrolarına atanabilmek için 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde belirtilen kadro unvanlarında çalışmış olmak şartı aranır.

İç denetim birim başkanı ve iç denetçi kadrolarına atanabilmek için; En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip olmak gerekir.

İç denetim birim başkanı ve iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalarda bu maddede sayılan şartları haiz olmanın yanı sıra ilgili yılı içerisinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak gerekir.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ŞARTLARI

Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda, unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olma koşulunun yanında son başvuru tarihi itibarıyla deneme süresine tabi sözleşmeli personel olmamak şartı aranır.

KAMUPERSONELİ.NET - ANKARA

Yorumlar (0)