TOBB Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k

Resmi Gazete'nin 28 Mart 2017 tarihli sayısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k yayımlandı.

MEVZUAT 28.03.2017, 09:12 05.02.2019, 16:40
TOBB  Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k

28 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete'nin 30021 no'lu sayısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k yayımlanarak duyuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre,

“Meslek gruplarının Rehbere uygun olmadığına dair şikayet üzerine, Bakanlık tarafından uygun bulunması halinde Birlik tarafından inceleme başlatılır. Yapılan incelemede ilgili borsa yönetim kurulundan meslek gruplarının yapısı ve olası değişikliklere ilişkin rapor istenir. Bu rapor 15 gün içerisinde hazırlanıp Birliğe teslim edilir. Borsanın süresi içinde gönderilen raporu ve Birlik tarafından yapılan incelemeler sonucunda yeniden düzenlenen meslek grupları Birlik tarafından doğrudan uygulanmak üzere ilgili borsaya bildirilir. Bu değişiklikler Birliğin ve ilgili borsanın web sitelerinde yayımlanarak, ilanen tebliğ edilir. Birlik tarafından bu fıkra kapsamında yapılan meslek grubu değişiklikleri hakkında bu maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen altı aylık süre dikkate alınmaz ve bu değişiklikler ilk genel seçimlerde uygulanır.” ifadesi eklenmiştir.

Bu kapsamda; Meslek gruplarının rehbere uygun olmadığına dair şikayet üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunması halinde TOBB tarafından inceleme başlatılacak. İncelemede ilgili borsa yönetim kurulundan meslek gruplarının yapısı ve olası değişikliklere ilişkin rapor istenecek. Söz konusu rapor, 15 gün içinde hazırlanıp TOBB'a teslim edilecek.

Borsanın süresi içinde gönderilen raporu ve TOBB tarafından yapılan incelemeler sonucunda yeniden düzenlenen meslek grupları, Birlik tarafından doğrudan uygulanmak üzere ilgili borsaya bildirilecek. Bu değişiklikler TOBB'un ve ilgili borsanın web sitelerinde yayınlanarak, ilanen tebliğ edilecek.

TOBB tarafından bu yapılan meslek grubu değişiklikleri hakkında ilgili fıkrada düzenlenen altı aylık süre dikkate alınmayacak ve bu değişiklikler ilk genel seçimlerde uygulanacak.

Yorumlar (0)