TSE Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) personel yönetmeliğinde değişikik yapılmasına dair yönetmelik 6 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

MEVZUAT 06.01.2017, 08:41 02.02.2019, 14:47
TSE Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) personel yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, terör örgütüyle bağlantısı araştırılmış olmak maddeleri eklendi.

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik şöyle:

" TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2002 tarihli ve 24815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.


“7- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (E) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
“n) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini TSE Yönetim Kurulu yürütür."

 

Yorumlar (0)