TÜBİTAK Personel Alım Yönetmeliği Değişti

TÜBİTAK personel alım yönetmeliğinin değişmesine ilişkin yönetmelik, 20 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Detaylar...

MEVZUAT 20.12.2016, 09:50 20.12.2016, 09:55
TÜBİTAK Personel Alım Yönetmeliği Değişti
TÜBİTAK personel alım yönetmeliğine değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 20 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, personel alımlarında yazılı sınav ve mülakat kaldırıldı. 

İşe alınacak personelin başvuru formunu doldurmasının ardından, referanslardan ve adayın daha önce çalıştığı yerlerden bilgi toplanacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan karar şöyle:
"Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 10/7/2007 tarihli ve 26578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 10 - (1) Kurumda açık bir kadroda görev almak isteği ile başvuran kişi, iş başvuru formu doldurur. Kurum, formlarda gösterilen referanslardan, adayların eski işyerlerinden veya başka kaynaklardan, gizli kalmak koşulu ile bilgi toplayabilir. İşe alım usulleri Esaslarla belirlenir."
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı yürütür.

ESKİ MADDE METNİ
Madde 10 - (1) Kurumda açık bir kadroda görev almak isteği ile başvuran kişi, iş başvuru formu doldurur. Kurum, formlarda gösterilen referanslardan, adayların eski iş yerlerinden veya başka kaynaklardan, gizli kalmak koşulu ile bilgi toplayabilir. İşe almada görevin özelliğine göre yazılı sınav ve/veya mülakat yapılır."

Kamupersoneli.net
Yorumlar (0)