banner731

Türkiye Şeker Fabrikaları Personelinin GYS ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Değişti

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav yönetmeliği değişti. İlgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

MEVZUAT 06.10.2017, 08:33 06.10.2017, 15:19
Türkiye Şeker Fabrikaları Personelinin GYS ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Değişti

6 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete'de; Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav yönetmeliğinin değiştirilmesine dair yönetmelik yayımlandı.

GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV TANIMI

Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı

Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere unvan değişikliği suretiyle atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı.

GÖREVDE YÜKSELME ile ATANMA ŞARTI

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olması gerekir.

YAZILI SINAVDA BAŞARILI OLMA ŞARTI

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

SÖZLÜ SINAVA 5 KATI ADAY ÇAĞRILIR

Yazılı sınavda başarılı olanlardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere puan sırasına göre ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır.

Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Teşekkül internet sitesinde ilan edilir.

GYS ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİYLE PERSONEL ATAMALARININ YAPILMASI

Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarılarına göre gerçekleştirilir.

“Unvan değişikliği yazılı sınavları, Teşekkülce belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Teşekkülde veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

SINAV KURULUNUN GÖREVİ

Sınav Kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı ve yapılacak itirazların sonuçlandırılması işleri ile sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

KAMUPERSONELİ.NET - ANKARA

Yorumlar (1)
VATAN VATAN 2 yıl önce
memur yok yükselme sinavi açiliyor kime göre isteğe göre