Tutuklu ve Hükümlüler İçin Haftada Bir Kez Açık ve Kapalı Görüş Hakkı Getirildi

Resi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tutuklu ve hükümlü görüşleri ayda 1 kez açık diğer haftalar kapalı olmak üzere her hafta görüş hakkı getirildi.

MEVZUAT 13.09.2017, 09:23 08.02.2019, 16:30
Tutuklu ve Hükümlüler İçin Haftada Bir Kez Açık ve Kapalı Görüş Hakkı Getirildi

Bugünkü Resmi Gazete'de Hükümlü Ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Yayımlanan yönetmelikte tutuklu ve hükümlü görüşlerinde haftada 1 kez açık diğer haftalar kapalı olmak üzere her hafta bir kez görüş hakkı getirdi. Bu hakka ilişkin yönetmeliğe eklenen fıkra şöyle;

EKLENEN FIKRA

“d) Kurum idaresinin uygun göreceği bir hafta açık görüş, ayın diğer haftaları kapalı görüş olmak üzere, hükümlü ve tutuklular bu Yönetmelikte belirtilen yakınları ile haftada bir kez olacak şekilde görüşme yapabilir.”

Ayrıca aynı yönetmelikte 19 ve 20. maddelerin başlıklarının değiştiği ifade edildi. Yönetmelikte yapılan değişiklikle ise şöyle oldu;

19. MADDE'NİN BAŞLIĞI DEĞİŞTİ

“Tutuklunun müdafi, uzlaştırmacı ve arabulucu ile görüşmesi”

“Tutuklu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 ilâ 255 inci maddeleri uyarınca uzlaştırmacı olarak atanan kişi ile görevlendirme belgesinin ibrazı üzerine ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca arabulucu olarak belirlenen kişi ile meslek kimliğinin ibrazı üzerine, mesai gün ve saatleri içerisinde konuşulanları başkalarının duymayacağı, ancak görüşmenin görevlilerce izlenebileceği bir ortamda, açık görüş usulüne tâbi olarak görüşür. Bu kişilerin uzlaştırmacı ve arabulucu ile yazışmaları denetime tâbi tutulmaz.”

20. MADDENİN BAŞLIĞI DEĞİŞTİ

“Hükümlünün avukat, uzlaştırmacı ve arabulucu ile görüşmesi”

“5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 ilâ 255 inci maddeleri uyarınca, hükümlü, uzlaştırmaya tâbi bir suçun tarafı olması, uzlaştırma yoluna gidilmesi ve rıza göstermesi durumunda, uzlaştırmacı olarak atanan kişi ile görevlendirme belgesinin ibrazı üzerine, bu iş için ayrılan görüşme yerlerinde, mesai gün ve saatleri içerisinde, konuşulanların duyulamayacağı, ancak güvenlik nedeniyle görülebileceği bir biçimde, açık görüş usulüne uygun olarak görüştürülür.”

“6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca, hükümlü, arabuluculuk yoluna başvurulması ve rıza göstermesi durumunda, arabulucu olarak belirlenen kişi ile meslek kimliğinin ibrazı üzerine, bu iş için ayrılan görüşme yerlerinde, mesai gün ve saatleri içerisinde, konuşulanların duyulamayacağı, ancak güvenlik nedeniyle görülebileceği bir biçimde, açık görüş usulüne uygun olarak görüştürülür.”

“Uzlaştırmacının ve arabulucunun kuruma girişinde ve görüşmeler sırasında, avukatların kuruma girişlerinde ve görüşmelerinde uygulanan usul ve esaslar niteliğine uygun düştüğü ölçüde uygulanır.”

Yorumlar (0)