Yerli Ürünlerin Etiketinde Logo Olması Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yerli ürünlerin etiketlerinde işaret, logo veya simge olmasına dair karar yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre bundan sonraki süreçlerde Türkiye'de üretilen ürünlerin etiketlerinde Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen bir işaret yer alacak.

MEVZUAT 18.09.2018, 00:43 18.09.2018, 09:32
Yerli Ürünlerin Etiketinde Logo Olması Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

18 Eylül 2018 Tarihli ve 30539 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. 

Yayımlanan Resmi Gazete'de ''Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' yayımlandı. Bu yönetmeliğine göre artık yerli ürünlerin satış etiketlerinde yerli olduklarını gösteren ve bakanlıkça belirlenen bir logo yer alacak. 

YERLİ ÜRÜNLERİN ETİKETLERİNDE ARTIK LOGO OLACAK

Resmi Gazete'nin 30539 sayılı sayısında yer alan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kararına göre; ürünlerin satış etiketlerinde yapılan değişiklikler yer aldı.

Buna göre yönetmelikte yer alan en dikkat çekici madde, Türkiye'de üretilen ürünlerin tüketiciler tarafından daha kolay anlaşılması adına etiketlerinde bir logo olması kararı. Ayrıca bu düzenlemede yer alan bir diğer madde de ise ürünlerin satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihte etiketlerde yer alacak. 

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik metni şu şekilde;

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

d) Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih,

e) Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Etiketlerin” ibarelerinden sonra gelmek üzere “, tarife ve fiyat listelerinin” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden on beş gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Kamupersoneli.net - ANKARA

Yorumlar (0)