YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Değişti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), lisansüstü eğitim öğretim yönetmelik değişikliği, 16 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

MEVZUAT 16.09.2017, 09:30 16.09.2017, 10:37
YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Değişti

16 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete'de, Yükseköğretim Kurulunun, Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliği yayımlandı. Yönetmelik değişikliğine göre;

Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 17. maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yeterlik Çalışmasında Başarılı Olamayan Öğrenciler

Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 26. maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik şöyle:

" 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 17 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür."

KAMUPERSONELİ.NET - ANKARA

Yorumlar (0)