Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Kurumlarının Hukuk Müşavirliği Ve Avukatlık Giriş Sınavı Ve Atama Yönetmeliği Kaldırıldı

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği Ve Avukatlık Giriş Sınavı Ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 15 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

MEVZUAT 15.02.2019, 01:32 Kerim Solak
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Kurumlarının Hukuk Müşavirliği Ve Avukatlık Giriş Sınavı Ve Atama Yönetmeliği Kaldırıldı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI  HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2015 tarihli ve 29306 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yorumlar (0)