Yurt Dışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Karar Sayısı 2017/9855 olan ve bugün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yurt Dışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi.

MEVZUAT 17.03.2017, 09:37 05.02.2019, 15:56
Yurt Dışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Resmi Gazetenin 17 Mart 2017 tarihli sayısında ' Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte' değişikliğe gidildi.

657 sayısı Devlet Memurları kanunu ile 189 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre düzenlenen yönetmelikte;

2 Maddenin 2 fıkrasına 'Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' ibaresinden sonra gelmek üzere, İçişleri Bakanlığı ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan ' Emniyet Genel Müdürlüğü' ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin maddeleri ise şöyle;

                Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1 - 28/7/2006 tarihli ve 2006/11534 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yurt Dışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin 2 inci maddesinin ikinci fıkrasına 'Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'  ibaresinden sonra gelmek üzere 'İçişleri Bakanlığı ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan 'emniyet Genel Müdürlüğü' ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 2 - Bu yönetmelik yayıöı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu Yönetir.

Yorumlar (0)