Bir Milyon Fikir 1: Öğretmenlikte Mesai Kavramı Olmalıdır

MEB, öğretmenlerden http://birmilyonfikir.meb.gov.tr/ internet sitesi üzerinden proje ve öneri toplamayı sürdürüyor. Kamupersoneli.net olarak bizde önerileri ve projeleri yayımlamaya başlıyoruz. İlk konu başlığımız ders saatleri, sürelerine ilişkindir.

ÖĞRETMEN 09.10.2018, 10:49 10.10.2018, 10:44
Bir Milyon Fikir 1: Öğretmenlikte Mesai Kavramı Olmalıdır

ÖNERİLERİMİZ

İlkokul, ortaokul ve liselerde toplam ders saatleri ve ders sürelerinde değişiklik yapılmalıdır. Kaldı ki öğretmenin bile belli bir saatten sonra verimi düşmektedir. Buna bağlı olarak;

İlkokullarda haftada 25 saat ders, Ortaokullarda 30 saat ders, Liselerde 35 saat ders olmalıdır. Ders saatlerini azaltarak branş bazında derslerin önemini arttırmalıyız. Sabah çok erken saatte dersler başlamamalıdır. Okul ve öğrenci düzeyine göre dersler 08.00-09.00 arasında başlatılmalıdır. Büyükşehirlerde bu durum trafik sorununu da katkı sunacaktır.

Dersler ilkokulda 30 dakika, ortaokulda 35 dakika, liselerde 40 dakika olmalıdır. Ders araları ilkokulda 20 dakika, ortaokulda 15 dakika, liselerde 10 dakika olmalıdır. Anaokullarında teneffüsler serbest zamanlı şekilde devam etmelidir.

Bunun dışında derslerin sonunda –öğle sonu- eğitici seminerler, geziler, kurslar, film izleme etkinliği, spor, söyleşi, oyun, deneme sınavları, yarışma, yaratıcı yazarlık, şiir günleri, soru çözme gibi çeşitli etkinlikler yapılmalıdır. Okullarda tüm etkinlik ve çalışmalar ders saatleri dışında yapılmalıdır.  08.00-15.00 / 08.30-15.30/ 09.00- 16.00 arası tüm öğretmenler okullarında bulunmalıdır. Yani öğretmenin üretmesi için belli bir süre okulda bulunmalıdır.

Ders saatine göre öğretmeni okulda tutarsak öğretmen sadece derse girip çıkma olarak değerlendirir mesleğini. Oysaki öğretmenin yaşam alanı okul olmalıdır. Ders saatleri dışında da öğretmeni okulda tutacak, proje üretecek, araştırma yapacak uygulamalar devreye sokulmalıdır. Ek ders ücreti tüm öğretmenlerde eşitlenmelidir. Mesai kavramıyla birlikte öğretmenler eşit ek ders hale getirilmelidir.

Okullardaki seçmeli dersler kaldırılmalıdır. Öğrencinin göreceği esas dersler dışında yapacağı sosyal etkinlikler olmalıdır. Seçmeli ders olarak verilen tüm dersler serbest zaman etkinliklerinde eğlenceli hale getirilerek verilmelidir.

Meslek liselerinde staj gören 12. sınıf öğrencileri okulda iki günde 10+10 olmak üzere 20 saat ders görmektedir. 08.00-16.45 arası 10 saat ders gören öğrenci maalesef derslerden verim alamıyor. Meslek lisesi öğrencilerinin toplam ders yükü alan ve kültür dersleri olarak yeniden düzenlenmelidir. Meslek liseleriyle ilgili kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç vardır.

Tüm liselerde 12. sınıf öğrencilerinin okul derslerinden ziyade sınavlara hazırlık yaptıklarını görüyoruz. Tüm okul düzeyinde 12. sınıfların ders saatleri azaltılarak kursların arttırılması faydalı olacaktır.

Eğitimci Yazar Zeki Kara - Kamupersoneli.net / ÖZEL HABER

"NOT: BU HABERİN İZİNSİZ, AKTİF LİNK VERİLMEDEN, BİR BÖLÜMÜNÜN ALINMASI VEYA TAMAMININ KOPYANIP KULLANILMASI DURUMUNDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR…

Yorumlar (0)