KDK Nöbetçi Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Ödenmesine Karar Verdi

Kamu Denetçiliği Kurumu, Türk Eğitim Sen Sendikası tarafından talep edilen boş derse giren diğer öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesine dair öneriyi kabul etti. Bu kapsamda boş derslere giren öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek.

ÖĞRETMEN 21.10.2018, 01:31 21.10.2018, 18:10
KDK Nöbetçi Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Ödenmesine Karar Verdi

Türk Eğitim Sen daha önceden Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuruda bulunarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda boş geçen derslere giren öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesine dair bir talepte bulunmuştu. 

MEB o dönem Türk Eğitim Sen tarafından talep edilen o başvuruyu reddetmişti. Türk Eğitim Sen daha sonra konuyu Kamu Denetçiliği Kurumu’na iletmişti. KDK söz konusu talebi değerlendirdi ve nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesine karar verdi. 

NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERE EK DERS ÜCRETİ ÖDENSİN KARARI

Türk Eğitim Sen Sendikası konuya dair resmi internet sitesi üzerinden bir yazı yayımladı. Yayımlanan yazıda, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun değerlendirmesini tamamladığı ve nihai kararını verdiği ifade edildi. KDK tarafından verilen kararda Türk Eğitim Sen'in talebinin kabul edildiği ve boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücretinin ödenmesi gerektiğine hükmetmiştir. 

Kamu Denetçiliği Kurumu Tarafından İlan Edilen Kararın İlgili Bölümleri

“6. Başvuru konusuna ilişkin tespitlerimiz;

6.1.Okullarda boş geçen derslere kimin gireceği ve dersin nasıl işleneceği hususunun; pedagojik ve öğretim ilkelerine uygun bir şekilde değerlendirilmesinin, belirli standartlar oluşturularak uygulama birliğini sağlayacak şekilde düzenlenmesinin,

6.2.Boş geçen derse nöbetçi öğretmenin girmesi durumunda, sadece sınıfın sükûnetinin sağlanması değil, ayrıca müfredat kapsamında ders işlenmesinin pedagojik ve öğretimin niteliği açısından daha doğru olduğu, bu anlamda boş geçen derslerin nasıl geçirileceği hususunda uygulama birliğini sağlayacak şekilde belirli standartların oluşturulmasının,

6.3.Tüm bunların yanı sıra, boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere hakkaniyet gereği ve öğretmenlik mesleğinin niteliği açısından ek ders ücreti ödenmesinin,

önemli olduğu değerlendirilmektedir.

7.Kurumumuzca yapılan inceleme neticesinde:

7.1.Başvuruya konu edilen Milli Eğitim Bakanlığından temin edilen bilgi ve açıklamalardan; Bakanlığın başvuru konusuna ilişkin olarak anılan Sendikaya cevap vermesinin sağlandığı,

7.2.Milli Eğitim Bakanlığınca, nöbetçi öğretmenlerin boş geçen derslere girmesi ve ders okutması durumunda ek ders ücreti ödenmesi gerektiğine karar verildiği,

7.3.Bu anlamda Kurumumuzca yapılan inceleme kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığının başvuru konusunu çözüme kavuşturmak adına önemli bir karar aldığı, boş geçen derse girmek üzere görevlendirilen nöbetçi öğretmenlere ek ders ücretlerinin ödeneceği,

anlaşılmıştır.

7.4.İdarenin anılan kararın uygulanması aşamasında; 6 numaralı paragrafta yer verilen tespitlerimizin de dikkate alınarak, başvuruya konu okullarda boş geçen derslerin nasıl değerlendirileceği ve ek ders ücreti ödenmesi hususlarında uygulama birliğini sağlayacak ve belirli standartları oluşturacak önlemleri alması önerilmektedir.”

Türk Eğitim Sen'in talebi ve Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kararı üzerine boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesi karara bağlantı. Nöbetçi öğretmenlere ek ücretleri görev yaptıkları okul/kurum tarafından ödenecektir.

Kamupersoneli.net - ANKARA

Yorumlar (0)