MEB 20 Bin Öğretmen Alımı Başvuru Kılavuzuna Yeni Sözlü Sınav Merkezi Eklendi

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin 127 öğretmen alımı başvuru kılavuzuna Ordu ili sözlü sınav merkezinin eklendiği ifade edildi. Söz konusu kılavuz hakkında tüm detayları ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz...

ÖĞRETMEN 20.02.2017, 16:22 04.02.2019, 14:44
MEB 20 Bin Öğretmen Alımı Başvuru Kılavuzuna Yeni Sözlü Sınav Merkezi Eklendi

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin 127 öğretmen ataması branş ve kontenjan dağılımı ile atama takvimini resmi twitter adresi üzerinden açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden ise 20 bin 127 öğretmen alımı başvuru kılavuzu yayımlandı. 

Yayımlanan kılavuzda başvuru şartları, başvuruların nasıl yapıldığı, başvurularda hangi belgelerin istendiği ve çeşitli konularda bilgi verilmiştir. Yayımlanan kılavuza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca 20 bin 127 öğretmen alımı başvuru kılavuzunda Ordu ili sözlü sınav merkezinin eklendiği ifade edildi. Kılavuzun detaylarını kamupersoneli.net olarak aşağıda paylaşıyoruz;

Başvuru Şartları 

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

1.6. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

BAŞVURU

2.1. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda (http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden) alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, kılavuzda belirtilen Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecektir. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Başvuru takvimi kılavuzda Ek 4’te belirtilmiştir.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

3.1. Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,

3.2. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

3.3. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

3.4. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.).

3.5. Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır. 

Yorumlar (1)
NECİP FAZIL 3 yıl önce
referandum öncesi 5000 bin de dershane öğretmeni alınması herkes için çok hayırlı olurdu.