MEB 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımı Başvuruları Nasıl Yapılacak? Öğretmen Ataması Başvuru Ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen atamasına ilişkin kontenjan dağılımı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Bugün ise öğretmen ataması başvuruları başladı. Peki başvurular nasıl yapılacak? Konu hakkında detaylar haberimizde...

ÖĞRETMEN 19.11.2018, 17:15 17.01.2019, 21:47
MEB 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımı Başvuruları Nasıl Yapılacak? Öğretmen Ataması Başvuru Ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin kontenjan dağılımı geçtiğimiz günlerde açıklandı ve bugün ise öğretmen alımı başvuruları başladı.

Öğretmen alımı için başvuru yapacak olan adaylar aşağıdaki link üzerinden başvurularını yapabileceklerdir.

BAŞVURU DETAYLARI

17 sınav merkezini tercih edebilecek olan öğretmen adayları, bu sürecin ardından onay işlemlerini il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden tamamlayacak.

Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden,

Almanca, Arapça ve Fransızca alanlarına KPSSP120 puan türünden,

Diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek.
 
İnternet üzerinden gerçekleşecek olan başvurunun ardından alınacak çıktı, il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatılacak.

BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da edevlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,

Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),

Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecek. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecek ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacak.

Yorumlar (0)