MEB Geçici Süreli Öğretici ve Rehberlik Danışman Alımı Başvuruları Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmen için alınacak olan geçici süreli öğretici ve rehberlik danışmanı alımı başvurularının başladığı belirtildi.

ÖĞRETMEN 27.02.2017, 15:00 04.02.2019, 16:21
MEB Geçici Süreli Öğretici ve Rehberlik Danışman Alımı Başvuruları Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı geçici süreli öğretici ve rehberlik danışman alımı başvuruları başladı. Alınacak olan geçici süreli öğreticiler Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek için görevlendirilecektir. Konu ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda başvuru şartları istenilen belgeler başvuruların nasıl yapılacağı belirtildi. Duyuruya göre

GENEL ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Askerlik hizmetini tamamlamış, bu hizmetten muaf olmak veya bir yıldan fazla askerlik görevini erteletmiş bulunmak,

e) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

f) 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

- Adli Sicil Belgesi

- İkametgâh Belgesi

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslı ibraz edilir.)

- Mezuniyet (Diploma) Belgesinin Fotokopisi (Aslı ibraz edilir.)

- Askerlik Şubesinden alınan Askerlik Durum Belgesi

- KPSS sonuç belgesi

BAŞVURULAR

Adaylar başvurularını bugünden itibaren 3 Mart 2017 tarihine kadar gerçekleştirebilirler. Ayrıca başvurular (www.meb.gov.tr), (http://pictes.meb.gov.tr/ ) ve (http://hbogm.meb.gov.tr/) üzerinden yapılacaktır.

Ayrıca adaylar başvurularını 3 farklı şekilde yapabilirler. Adaylar Milli Eğitim Bakanlığının resmi web adresi üzerinden, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (http://hbogm.meb.gov.tr) adresi üzerinden veya Proje Merkez Yönetimi (http://pictes.meb.gov.tr/ ) internet sitesinden başvuru formunu doldurup onaylayacaklardır.

Ayrıca mülakatlar Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir, Ordu ve Şanlıurfa illerinde gerçekleştirilecektir.

Yorumlar (1)
Htc 2 yıl önce
Sadece türkçe mezunlarımı basvurabiliyor.