MEB'in Duyurusuna Göre Alan Değişikliği Nasıl Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alan değişikliği takvimi açıklandı. Peki takvime göre alan değişikliği nasıl yapılacak? Konu hakkında tüm detayları haberimizde okuyucularımızla paylaşıyoruz.

ÖĞRETMEN 19.08.2018, 00:37 30.01.2019, 22:28
MEB'in Duyurusuna Göre Alan Değişikliği Nasıl Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı; alan değişikliği takvimini açıklayarak, kamuoyuna öğretmenlerden alan değişikliği için başvuru alacağını duyurmuş oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı uzun yıllardır öğretmenler için alan değişikliği yapmamakta ya da bu başvuruları çok sınırlı tutmaktaydı. Bilindiği gibi alan değişikliği yasal düzenlemelerde mevcut bir haktır(uygun görüş dâhilinde) ve alan değişikliğinin bu düzenlemelere uygun yapılması gerekmektedir.

Yapılan duyurudan; Milli Eğitimin yeni Bakanı Sayın Ziya SELÇUK’un kamuoyunun beklentisi olan alan değişikliğini, yasal düzenlemelere uygun olarak yapılması için çalışma başlattığı anlaşılmaktadır. Bu yazımızda, alan değişikliğinin kaynağı olan yasal düzenlemelere değineceğiz…

17.04.2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”  

Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler

MADDE 60 – (1) Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde; öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yükseköğretimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yükseköğrenimlerinin atanacakları alana uygun olması kaydıyla, Bakanlığın kararına göre mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilir.

(2) Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir.

(3) Alan değişikliği işlemleri Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır.

Bu düzenlemeye göre, a- Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler  

b- Öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler  

c- Başka bir alanda yükseköğretimi bitiren öğretmenler alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.

Alan değişikliğinin ikinci yasal düzenlemesi de Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararıdır. Bu kararda;

Tanımlar

Madde 4 - (1) Bu Esaslarda geçen;

a. Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin; mezun oldukları lisans düzeyindeki yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri alanları,

b. Aylık Karşılığı Ders: Öğretmenlerin atandıkları alanlar ve yan alanları ile ekli çizelgede “Okutacağı Dersler” sütununda gösterilen dersler ve yeterliliği Kurulca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirildikleri alanlardaki dersleri

e. Çizelge: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin, atanabilecekleri öğretmenlik alanları ile bu alanlara atanabilmek için mezun olmaları gereken yükseköğretim programlarını ve bu alanlara bağlı olarak aylık karşılığı okutacakları dersleri gösteren çizelgeyi,

Atamalarda Dikkate Alınacak Hususlar

Madde 7 -(2) Türkçe, Sosyal Bilgiler, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan mezun olanlarla, ihtiyacın karşılanamaması durumunda Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen Bilimleri alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan da mezun olanların ataması yapılabilir.

Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler

Madde 9 - (1) Öğretmenler, atandıkları alan ile varsa yan alanının ekli çizelgede “Okutacağı Dersler” sütununda yer alan dersleri, öncelikle atandıkları kurumun alan, ortak, zorunlu ve seçmeli derslerini, eğitim kurumlarının tür ve dereceleri bakımından herhangi bir ayırım yapılmaksızın okuturlar.

(2) Kademeli olarak kaldırılan veya adı değiştirilen atama alanına ait dersler, uygulamadan kalkıncaya kadar daha önce bu dersleri okutan öğretmenler tarafından okutulmaya devam edilir.

Görüldüğü gibi TTK 9 sayılı kararıyla daha ayrıntıya girmiştir. Burada dikkat çeken en önemli hususlardan birisi, Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen Bilimleri alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenlerinin atanabileceğidir. Ayrıca ilgi kararda, öğretmenlik mesleğine atanabileceklerde en az lisans mezuniyetinin aranacağı ve yükseköğretimi bitiren öğretmenlerin alan değişikliği başvurusunda bulunabileceği düzenlenmiştir. Resmi tanıma göre yükseköğretim; ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini kapsamaktadır. Fakat ön lisans eğitimi dört yıl olmadığı için alan değişikliği için hak doğurmayacaktır. Kanımızca yüksek lisans(en az dört dönemlik) eğitimi de alan değişikliği için hak doğurabilecektir. 

Unutulmamalıdır ki, bu yasal düzenlemeler ve uygulama esasları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan Alan Değişikliği Kılavuzunda örnekleriyle açıklanacaktır. Bu yüzden kılavuzu beklemek yerinde olacaktır…

Feridun Fikret AKSU

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Denetim Kurulu Başkanı

Hukukçu

Yorumlar (22)
Bekir 1 yıl önce
Kendini geliştiren öğretmeni unutmayan sevgili bakanımız ziya Selçuk hocamıza teşekkürler
Engin Eroğlu 1 yıl önce
Yazınız için emeklerinize sağlık. Teşekkürler.
Tüm normların açık olması ve tüm branşlara yapılmasını istiyoruz.
ismail 1 yıl önce
5 yıldır yonetmelige uygun alan değişikliği yapılmıyor. İnşaAllah bu sene hak yerini bulacak ve sevdiğimiz alanlarda çalışıp eğitime kalite sağlayacağız.
Ömer 1 yıl önce
Bakanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz. Alanımda mutlu olmadigim için 2. Unv okudum. Şimdi inşAllah meb 'in diplomaya dayalı alan değişikliği sayesinde severek okuduğum, kendi ilgi ve beğeni alanına atanma umudum oldu. Benim için bayram takvimin acildigi an, milat ise kararnameyi elime aldığım zaman olacaktır. Aralık ayini 4 gözle bekliyorum.
Göksal 1 yıl önce
5 Yıldır Alan Değişikliği bekliyoruz.Öretmenin kendini verimli hissedeceği alanda çalışması kadar güzel ne olabilir.İnşAllah bütün branşlarda mağduriyetler giderilir.Başta Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese ve sesimizi duyuran sizlere çok teşekkürler
melek06 1 yıl önce
Diplomaya bağlı alan değişikliğini 5 yıldır bekliyoruz.Artık mezuniyet alanimizda calisbecegimiz için çoook mutluyum.Sayın Bakanımıza minnettarız.
Fatdur 1 yıl önce
Alan değişikliği yazınız için teşekkürler. Yonetmelige uygun alan değişikliğinde Diploma esaslı ve tüm normların açık olması çok önemlidir.
Ali Kaplan 1 yıl önce
Resim öğretmenliğini bitirdim inşAllah açılır
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın