MEB Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Tayin Takvimini Yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı bir duyuru ile öğretmenlerin mazerete bağlı tayin takviminin belli olduğunu duyurdu. Öğretmenlerin tayin başvuru tarihleri ve MEB tarafından konuya dair yayımlanan duyuru metni haberimizde...

ÖĞRETMEN 23.07.2018, 18:20 31.01.2019, 02:32
MEB Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Tayin Takvimini Yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü öğretmenlerin mazerete bağlın tayin takvimini açıkladı. ''2018 Yılı Yaz Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu'' başlığıyla yayımlanan duyuru detayları şu şekilde,

MEB ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI TAYİN TAKVİMİNİ YAYIMLADI

MEB'in resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan duyuru metninde, Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği başvurularını 1- 7 Ağustos tarihleri arasında yapacakları ilan edilirlen tercihlerin yapılması 10-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. MEB mazete bağlı tayin sonuçları ise 17 Ağustos tarihinde sonuçlanacak MEB tarafından yayımlanan duyuru metnine göre, tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 28 Ağustos tarihinden itibaren gerçekleştirilecek. bilgileri verildi. 

Mİlli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru metnini siz okuyucularımıza aktarıyoruz. 

Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Duyuru Metni

GENEL AÇIKLAMALAR

1. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındaki eğitim kurumları ile bilim sanat merkezleri hariç olmak üzere, alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü, hizmet süresinin hesabında ise 07 Ağustos 2018 tarihi esas alınacaktır.

2. Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde,
eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

3. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim
kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.

4. Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. Başvurular onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde
bulunulabilecektir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay aşamasındaki başvuruları reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru
yapmaları sağlanacaktır.

5. Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan
vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir.

6. Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte, görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla
kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler bu başvuruları süresi içinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır.

7. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerine yapacaktır.

8. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev sürelerinin veya izinlerinin 30 Eylül 2018 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da
taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 01 Ekim 2018 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir. 

9. Başvurular iki aşamada alınacak; birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak ve eğitim
kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.

10. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçimde
işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu çıktısı imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler
iptal edilecektir.

11. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal
işlem yapılacaktır.

12- 2018 yılı yer değiştirme döneminde il içinde veya iller arası yer değiştiren öğretmenler sonradan mazereti oluşanlar hariç ayrıldıkları il veya ilçeye mazeret durumuna bağlı olarak yer değiştirme
isteğinde bulunamayacaktır.

13. Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden ayrıca duyurulacaktır. 
 

Yorumlar (1)
Şeyma 1 yıl önce
2.il dışı hakkı da verilsin.