İŞKUR Adana iş ilanları! 2019 Personel, işçi ve memur alımı güncel ilanlar!..

İŞKUR tarafından Adana ili için yeni iş ilanları yayınlandı. İŞKUR tarafından yapılan yeni iş ilanları kapsamında Adana ili için yaklaşık 165 açık iş ilanı bulunmakta. Onlarca farklı sektörden toplamda 500'den fazla personel alımı, işçi ve memur alımı istihdamı yapılması planlanmaktadır. İŞKUR'da güncel tarih olarak Türkiye geneli için 64 binden fazla personel alımı, işçi ve memur alımı istihdamına yönelik açık iş ilanları bulunmaktadır. Personel alımı, işçi alımı ve memur alımı genel başvuru şartları her bir ilan için farklılık göstermekle birlikte, en az okur yazar olmak koşulu ile her kesimden işsize istihdam sağlamaya yönelik yeni iş ilanları bulunmaktadır. Personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılmakta olup, başvuru yapmak isteyen adaylar, belirtilen link üzerinden e-devlet şifrelerini kullanarak ilgili iş ilanlarına ulaşabilirsiniz..

ÖZEL SEKTÖR İŞ İLANLARI 29.04.2019, 22:35 29.04.2019, 22:36
İŞKUR Adana iş ilanları! 2019 Personel, işçi ve memur alımı güncel ilanlar!..

İŞKUR, bugüne kadar 7 milyon 500 binden fazla kişiye istihdam sağladı. 2019 yılı içerisinde toplamda 341 bin 317 kişiye istihdam sağladı.. İŞKUR'da açık iş ilanları hergün güncellenmekte olup güncel tarih olarak Türkiye geneli 64 bin 915, Adana ili için ise 615 açık iş ilanları bulunmaktadır. 

İŞKUR Adana ili için yayınlanan 500'den fazla açık iş ilanları ile 500'den fazla personel alımıişçi ve memur alımı yapılması planlanmaktadır. 
Yayınlanan iş ilanları kapsamında ilgili personel, işçi ve memur alımı başvuruları İŞKUR tarafından yapılacak olup, başvuruda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi sayfasından e-devlet şifresi kullanarak ön kayıt oluşturmak zorundadır. 

Aşağıda, İŞKUR'un Adana ili için yayınlanmış personel alımı, işçi alımı ve memur alımı ile ilgili iş ilanları bulunmaktadır. İŞKUR İstanbul iş ilanlarına ulaşmak için aşağıda belirtilen linki kopyalayarak gezinme çubuğuna yapıştırınız. Ardından ilgili iş ilanına ulaşarak başvuru ekranından başvurularınızı yapabilirsiniz.. 

Personel, işçi ve memur alımı genel başvuru şartları her bir ilan içeriğinde ayrı ayrı belirtilmiştir. 

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

NOT : Açılan ekrandan Adana ili seçimini yaparak ara tuşuna basınız..

Kayıt

İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.

Kayıt Koşulları

İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

Engelli Kaydı

Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerin, engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40'ından yoksun olduklarını, 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikle belirlenen yetkili sağlık kuruluşlarının birinden alacakları engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir.

İnternet üzerinden engelli olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin sağlık kurulu raporunu İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan engelliler normal statüde işlem görecektir. Raporlarında herhangi bir işte çalışamaz bilgisi olanların engelli kaydı alınmayacaktır. Süreli raporlarda da rapor tarihi dikkate alınarak engellilik derecesinin kalktığı tarihten itibaren iş arayan kaydı sistem tarafından otomatik olarak normale dönüştürülecek, engelliliğinin devam ettiğine dair yeni bir rapor getirilmesi halinde engelli kaydı bu rapor doğrultusunda güncellenecektir.

Eski Hükümlü Kaydı

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler, eski hükümlü sayılacak olup ilgili mevzuat hükümlerinden yararlanacaktır. İnternet üzerinden eski hükümlü olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin belgelerini İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan eski hükümlüler normal statüde işlem görecektir.

Öncelikli Gönderme Hakkına Sahip Olanların Kayıt İşlemleri

Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine öncelikli olarak müracaat edecek olanlar, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgelerini İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan öncelikliler normal statüde işlem görecektir.

Kayıtların Geçerlilik Süresi ve İşlemden Kaldırılması

Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak “İş Arama/Kayıt Durumu” menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.

Yorumlar (3)
esme tekin 6 ay önce
calımak istiyorum temizlik olarak okul olur hastane olur cok ihtiyacım var calışmaya lütfen dikkate alın teşekur ederim ban esme tekin tl 05347602560
Hüseyin 4 ay önce
Ne işi olursa yaparım
Şahide 3 ay önce
Ben 3 çocuklu Annnesiyim ne o olursa yaparim