İYİ Parti İbrahim Halil Oral, Bayram ikramiyesi alamayan emekliler hakkında Soru Önergesi verdi

Kaç emekli özel kanunla kurulan sandıklara mensup olduğu için bu ikramiyeden yararlanamadığı ve Emekli Özel sandıkların SGK’ya devredilmesi gibi bir planının oluğ olmadığı yönünde hükümete soru önergesi veren İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, bayram ikramiyesi almayan emeklilerin sorunlarını dile getirdi.

POLİTİKA 04.12.2018, 03:49 04.12.2018, 04:17
İYİ Parti İbrahim Halil Oral, Bayram ikramiyesi alamayan emekliler hakkında Soru Önergesi verdi

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın emekli ikramiyesi husunda vermiş olduğu soru önergesi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 04.10.2018

İbrahim Halil ORAL

Ankara Milletvekili

18.05.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı "Vergi ve Diğer bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına" ilişkin kanunun 23.maddesi ile 5510 sayılı kanuna Ek Madde 18 eklenerek her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere 1000.-er lira ikramiye ödenmesi hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda bayramlarda emeklilere ödemeler yapılmıştır. Ancak çıkarılan kanun, 506 sayılı kanunun geçici 20. maddesi kapsamında kurulmuş dördüncü kol sosyal güvenlik kurumlarından aylık almakta olan emeklileri kapsam dışında bırakmıştır. İlgili STK’lar Sosyal Güvenlik Kurumu’na bu konuyu sorduklarında “yeni yasal düzenlemede Sandık emeklilerine de ikramiye ödeneceğine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı” bildirilmiştir. Bu minvalde basında yer aldığı üzere Hazine tarafından Şekerbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası, Sınai Kalkınma Bankası, İş Bankası, İmar Bankası, Fortisbank, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Esbank, Anadolu Anonim Türk Sigorta, Genel Sigorta, Şeker Sigorta, Milli Reasürans, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği emeklileri kanunla kurulmuş özel sandıklardan maaş almaktadır ve bu emeklilerimize kendi sandıkları karşılamadığı durumlarda bayram ikramiyesi ödenmemiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılışında yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bağlamında TBMM’nin yasama yetkisine vurgu yapmış ve bu noktada AK Parti grubunun çok daha fazla katkı yapacağını ve yürütmeye destek olacağını ifade etmiştir.

Bu bilgiler ışığında;

1- Kaç emeklimiz SGK tarafından verilen bayram ikramiyesinden yararlanmış, kaç emekli özel kanunla kurulan sandıklara mensup olduğu için bu ikramiyeden yararlanamamıştır?

2- Bakanlığınız, özel teşebbüsler vasıtasıyla ülkemize ve milletimize hizmet etmiş, yıllarını vermiş ve hizmet sektöründe, bankacılık sektöründe büyük katma değerler yaratmış bu emekli vatandaşlarımızın diğer emeklilerimiz gibi bu ikramiyelerden yararlanması için bir planınız ya da çalışmanız var mıdır?

3- Anayasa’nın eşitlik ilkesi kapsamında emekliler arasında bir eşitsizlik yaratan bu uygulama sebebiyle TBMM’ye bir kanun değişikliği noktasında çağrıda bulunmayı düşünüyor musunuz, bu yönde gelecek bir kanun tasarısını kamuoyu önünde destekler misiniz? Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Grubu’nun desteği vurgusu bağlamında AK Parti grubuyla ya da diğer partilerin gruplarıyla bir temasınız oldu mu?

4- Bakanlığınız kendi imkanlarıyla bu ikramiyeleri veren kurumları takip etmiş midir? Ettiyse hangi kurumlar bu ikramiyeleri vermiş, hangi kurumlar ise verememiştir?

5- İkramiye veremeyen sandıklara bir çağrıda bulunmayı ya da İşsizlik Fonu ya da benzer fonlarla farklı bir yolla kaynak üretmek için bir destek vermeyi düşünüyor musunuz?

6- Bayram ikramiyesi alamayan emekliler tarafından kurulan Sivil Toplum Kuruluşları ile bu konuyla alakalı bir görüşmeniz oldu mu? Olduysa yapılan görüşmelerle alakalı bir kamuoyu bilgilendirmesi yapmayı düşünüyor musunuz, olmadıysa bu STK’ları davet ederek milletimizin sorunlarını değerlendirmeyi planlıyor musunuz?

7- Özel sandıkların SGK’ya devredilmesi gibi bir planınız var mı?

Yorumlar (0)