KHK İle İhraç Edilen Doktorlarla İlgili Madde Meclis Komisyonu'nda Onaylandı

KHK ile ihraç edilen doktorların çalışmalarında sınır getiren madde TBMM Komisyonunda gerçekleştirilen oylama sonucu kabul edildi. Komisyonda gerçekleştirilen görüşmelerde güvenlik soruşturması nedeniyle göreve alınmayan doktorlar kapsam dışına çıkarıldı.

Sağlık Personeli 07.11.2018, 21:23
KHK İle İhraç Edilen Doktorlarla İlgili Madde Meclis Komisyonu'nda Onaylandı

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 5. maddesi TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşüldü. komisyonda gerçekleştirilen görüşmelerde 5. maddede yer alan bazı düzenlemeler çok tartışılmıştı. 

AK Parti'nin verdiği değişiklik önergesi ile o maddede bazı düzenlemeler yapıldı. İşte detaylar,

5. MADDE DE DÜZENLEME YAPILDI

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda gerçekleştirilen görüşmeler sırasında komisyonda yer alan partilerin milletvekilleri söz alarak konuşmalar yaptılar. Öngörülen değişiklik ile ilgili açıklamaların ardından ise 5. maddesi, AK Parti'nin önergesiyle birlikte kabul edildi. 

Alınan karar doğrultusunda ise terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek.

Ancak bu şekilde kamu görevinden çıkarılanlar ile güvenlik soruşturması sebebiyle kamu görevine alınmayanlardan, devlet hizmeti yükümlüsü olanlar, çıkarılma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerini icra edemeyecek. Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşürülecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınamayacak. Söz konusu değişiklik önergesiyle de güvenlik soruşturması nedeniyle göreve alınmayan doktorlar, bu düzenlemenin kapsamı dışında tutularak, tüm özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmelerinin önü açıldı.

Kamupersoneli.net - ANKARA

Yorumlar (0)