07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:43
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı KPSS 2019/4 Tercih Kılavuzu! Hangi branşlardan personel alımı yapılacak? Hangi sağlık merkezleri kadro dağılımı!

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru tercihleri bugün başladı. Aylar öncesinden bugünü bekleyen adaylar, sağlık bakanlığı personel alımı başvuru şartlarını, hangi branşlardan kaç personel alımı yapılacağını ve illere göre hangi sağlık merkezlerine atamaların yapılacağını merak ediyordu! Dün yayınlanan Sağlık bakanlığı KPSS 2019/4 Tercih Kılavuzu ile boş kadrolar belli oldu. Aşağıda ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinde yayınlanan tercih kılavuzlarına, verilen likler üzerinden ulaşabilirsiniz. İte Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili tüm detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

7 Ağustos 2019 tarihinde başvurular başlayacak olup 21 Ağustos tarihi saat 23:59’da son erecektir. Sağlık Bakanlığı Personel alımı illere göre kadro dağılımı bugün belli oldu. Sağlık Bakanlığı KPSS 2019/4 Tercih Kılavuzu yayınlanmıştır. İsteyen adaylarımız illere göre kadro dağılımını aşağıda verilen KPSS 2019/4 Tercih kılavuzundan görebilirler.  

İlan altında kadrolara göre hangi illerde hangi sağlık kurumlarına personel alımı yapılacağına dair liste yayınlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru değerlendirmeleri adayların ÖSYM tarafından yapılan 2018 KPSS sınav puanlarına göre değerlendirilecektir.

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 bin personel alımına ilişkin yapılan resmi ilamda şöyle denildi;

Sağlık Bakanlığından Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacaktır;

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 12.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ortaöğretim, önlisans ve lisans eğitim düzeylerine göre belirtilmiştir.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar tercihlerini, 7 - 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların, 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar; Başkanlığın resmi internet sayfasında yayımlanan duyuru ekinde yer alan dilekçe ile birlikte T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının Noter Onaylı örneği ile Yüksek Lisans/Doktora düzeyindeki diploma/mezuniyet belgesinin Noter onaylı veya üniversite tarafından “ASLI GİBİDİR” ibaresiyle onaylanmış ıslak imzalı örneğini (ve gerekmesi halinde ilave olarak kendi adlarına alınmış YÖK kararı örneğini) Devlet Personel Başkanlığı adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabileceklerdir. 19 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar ise Devlet Personel Başkanlığına başvuru yapmayacaklardır.

Anılan Başkanlığın duyurularına istinaden daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.

BAŞVURU ESASLARI

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre veya Sağlık Bakanlığı ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dahil) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

 b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

LİSANS MEZUNU OLARAK ALINACAK PERSONELLERİN BRANŞ DAĞILIMI

30 Biyolog

32 Çocuk gelişimcisi

18 Dil ve konuşma terapisti

160 Diyetisyen

1000 Ebe

400 Fizyoterapist

5000 Hemşire

21 İş ve uğraşı terapisti ergoterapist

82 Odyolog

40 Perfüzyonist

170 Psikolog

22 SAĞLIK FİZİKÇİSİ

190 Sosyal Çalışmacı olmak üzere 7 bin 165 lisans mezunu adaylardan personel alımı yapılacaktır.

ÖNLİSANS MEZUNU OLARAK ALINACAK PERSONELLERİN BRANŞ  DAĞILIMI

20 Adli , 109 ağız diş sağlığı, 73 ameliyat, 192 anestezi, 68 Çevre Sağlığı, 74 diş protez, 85 diyaliz, 95 eczane, 23 Elektronörofizyoloji, 82 evde bakım, 70 fizik tedavi, 807 İlk ve Acil Yardım, 12 iş ve uğraşı terapisi, 181 laboratuvar, 71 odyometri, 66 ortopedi, 33 patolojik anatomi, 25 Radyoterapi, 237 röntgen, 264 tıbbi sekreter, 5 yaşlı bakım sağlık teknikeri olmak üzere 2 bin 592 önlisans mezunu adaylardan personel alımı yapılacaktır.

EN AZ ORTAÖĞRETİM MEZUNU PERSONELLERDEN ALINACAK BRANŞ DAĞILIMI

1,835 hemşire

4 Anestezi, 15 Çevre Sağlığı, 12 diş protez, 183 İlk ve Acil Yardım, 32 laboratuvar, 37 röntgen, 65 tıbbi sekreter teknisyeni olmak üzere ortaöğretim mezunlarından 2 bin 243 personel alımı yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2019/4 TERCİH KILAVUZU

Sağlık teknikeri İlk ve Acil Yardım illere göre kadro dağılımı;

ADANA İLİ;

 17, 27 ve 8 nolu, Ceyhan 3 Nolu, Feke 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

AFYONKARAHİSAR İLİ

Bayat 1 nolu, Çobanlar 1 nolu, Dinar 3 Nolu (Tatarlı), Emirdağ 2 ve 3 Nolu, İhsaniye 2 nolu, Gazlıgöl Merkez 2, 4 ve 8 nolu Anıtkaya Sinanpaşa 1 nolu, Tınaztepe Şuhut 2 nolu, Karaadilli acil sağlık hizmetleri istasyonu

AĞRI İLİ

3 ve 4 nolu, Diyadin 2 nolu, Hamur 1 nolu, Patnos 2 nolu, Taşlıçay 1 nolu, Tutak 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

AKSARAY İLİ

2, 3, ve 4 Nolu, Taşpınar Güzelyurt 2 nolu (Ihlara), Ortaköy 2 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

AMASYA İLİ

Göynücek 2 nolu, Gümüşhacıköy 1 nolu, Merzifon 2 ve 3 Nolu, Sulukaya 1 nolu, Suluova 2 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

ANKARA İLİ

Akyurt 1 ve 2 nolu, Altındağ 14, 6 ve 7 nolu, Ayaş 1 ve 2 nolu, Beypazarı 2 nolu, Çamlıdere 1 nolu Çubuk 3 Nolu Elmadağ 1 nolu Evren 1 nolu Güdül 2 nolu Haymana 1 nolu Kahramankazan 2 ve 3 nolu Keçiören 10, 16 ve 5 nolu Kızılcahamam 3 ve 4 nolu Mamak 1, 2, 3, 5, 8 ve 10 nolu Nallıhan 2 ve 3 Nolu Polatlı 3 ve 4 nolu Sincan 1, 13 ve 4 nolu Şereflikoçhisar 1 ve 3 Nolu Yenimahalle 2 nolu Ankara Gazipaşa 1 ve 2 nolu Kumluca 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

ARTVİN İLİ

3 nolu Borçka 1 ve 4 nolu Murgul 1 nolu Yusufeli 1 ve 2 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

AYDIN İLİ

Çine 3 nolu Didim Akbük 2 ve 3 Nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

BALIKESİR İLİ

Ayvalık 1 nolu Bandırma 2 nolu Dursunbey 2 nolu Edremit 2 ve 8 nolu Erdek 1 ve 2 nolu Gönen 2 nolu Marmara 1 ve 3 nolu Gönen 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

BARTIN İLİ

Merkez 10 nolu Ulus 2 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

BAYBURT İLİ

Demirözü 2 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

BİLECİK İLİ

1 nolu Bozüyük 2 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

BOLU İLİ

Göynük 2 nolu Kıbrısçık 2 nolu Mengen 2 ve 3 nolu Seben 2 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

BURDUR İLİ

Bucak 2 ve 3 nolu Karamanlı 1 nolu Tefenni 1 nolu Yeşilova 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

BURSA İLİ

22, 23, 25, 32, 33, 37, 38, 39, 43 44 ve 47 nolu Gemlik 3 Nolu Gürsu 1 nolu İnegöl 1 nolu Keleş 1 nolu Kestel 3 Nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

ÇANKIRI İLİ

Mustafakemalpaşa 1 ve 3 nolu Atkaracalar 1 nolu Bayramören 1 nolu Çerkeş 2 nolu Kurşunlu 2 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

ÇORUM İLİ

İskilip 1 nolu Kargı Hacıhamza 2 ve 3 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

DENİZLİ İLİ

Çivril 1 ve 2 nolu

DİYARBAKIR İLİ

13, 18, 24, 6 ve 9 nolu Çınar 3 nolu hani 1 nolu Kulp 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

DÜZCE İLİ

Akçakoca 2 nolu kilimle 1 nolu Gölkaya 1 nolu Gümüşova 1 nolu Kaynaşlı 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

EDİRNE İLİ

Keşan 2 nolu Lalapaşa 1 nolu Meriç 1 nolu Sağlık Hizmetleri istasyonu

ESKİŞEHİR İLİ

Günyüzü 1 nolu Han 1 nolu Mihalıççık  nolu Sarıkaya 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

GAZİANTEP İLİ

12, 13, 15, 16, 18, 20, 24, 28, 33, 35 ve 48 no'lu İslahiye 1 ve 2 nolu Karkamış 2 nolu Nizip 1 ve 2 nolu Yavuzeli 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

GİRESUN İLİ

2 nolu Alucra 1 nolu Bulancak 2 nolu Çamoluk 1 nolu Doğankent 1 nolu Espiye 2 nolu Görele 2 nolu güce 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

GÜMÜŞHANE İLİ

4 nolu Köse 1 nolu Şiran 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

HATAY İLİ

Altınözü 2 nolu Defne bir yolu Hassa bir yolu Reyhanlı 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu Samandağ 1 nolu Yayladağı 1 ve 2 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

IĞDIR İLİ

3 ve 4 nolu Karakoyunlu 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

İSTANBUL İLİ

Avcılar 7 Nolu Bağcılar 11, 12, 2 ve 45 nolu Bahçelievler 10 ve 5 nolu Beyoğlu 6 nolu Esenler 5, 7 ve 8 nolu Eyüp 6 ve 7 Nolu Fatih 10, 12, 13, 14 ve 7 nolu Gaziosmanpaşa 9 Nolu Küçükçekmece 11, 12, 24 ve 5 nolu Kağıthane 3, 4 ve 7 nolu Sultangazi 7 Nolu Şili 2, 3, 4 ve 5 nolu Zeytinburnu 3 ve 4 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

İZMİR İLİ

20, 65, 7 ve 70 Nolu Karaburun 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

KARABÜK İLİ

Eflani 1 nolu Yenice 1 ve 3 Nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

KARAMAN İLİ

Ermenek 2 ve 4 nolu Sarıveliler 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

KASTAMONU İLİ

Doğanyurt 1 nolu küre 1 nolu Şenpazar 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

KAYSERİ İLİ

İncesu 1 nolu Kocasinan 12, 5 ve 9 Nolu Melikgazi 15 nolu Yahyalı 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

KIRIKKALE İLİ

Çelebi 1 nolu delice 2 nolu Babaeski 3 Nolu Demirköy 1 nolu Pehlivanköy 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

KIRŞEHİR İLİ

4 nolu Akçakent 1 nolu Çiçekdağı 1 nolu Kaman 1 nolu Mucur 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

KOCAELİ İLİ

Darıca 1 nolu Darıca 4 nolu Gebze 8 nolu Karamürsel 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

KONYA İLİ

Bozkır 1 nolu ve 2 nolu Cihanbeyli 2 nolu Çeltik 1 nolu Derebucak 1 nolu Doğanhisar 1 nolu Emirgazi 1 nolu Hanım 1 nolu Club 1 nolu ve 2 nolu Taşkent 1 nolu Yunak 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

KÜTAHYA İLİ

Çavdarhisar 1 nolu Domaniç 1 nolu Emet 1 nolu Merkez 6 nolu ve 7 Nolu Simav 1 nolu Tavşanlı 3 Nolu ve 5 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

MANİSA İLİ

Alaşehir 3 Nolu Demirci 2 nolu Gölmarmara 1 nolu Gördes 2 nolu Kırkağaç 1 nolu Köprübaşı 1 nolu 2 nolu Sarıgöl 2 nolu Saruhanlı 2 nolu 2 nolu Soma 3 Nolu Şehzadeler 5 nolu Turgutlu 4 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu 

MERSİN İLİ

Gürpınar 4 nolu Tarsus 9 Nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

MUĞLA İLİ

Bodrum Turgutreis 2 nolu Bodrum 4 nolu ve 6 nolu (Yalıkavak), Datça 1 nolu 2 nolu Palamutbükü Köyceğiz 2 nolu ve 3 Nolu Marmaris 5 nolu Milas 6 nolu Ortaca 3 Nolu Yatağan 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

MUŞ İLİ

 2 nolu Varto 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

NEVŞEHİR İLİ

3 ve 4 nolu Göreme Acıgöl 1 nolu Derinkuyu 1 nolu  acil sağlık hizmetleri istasyonu

NİĞDE İLİ

Altunhisar 2 nolu 3 Nolu Ulukışla 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

ORDU İLİ

Aybastı 2 nolu Çaybaşı 2 nolu Kabataş 2 nolu Korgan 2 nolu Ulubey 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

OSMANİYE İLİ

bahçe 2 nolu Düziçi 2 nolu Hasanbeyli 1 nolu Kadirli 1 nolu 4 nolu ve 6 nolu sunpaş 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

SAKARYA İLİ

Arifiye 2 nolu Karapürçek 1 nolu Karasu 1 ve 2 nolu Kocaali 1 nolu Adapazarı 9 Nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

SİNOP İLİ

Durağan 2 nolu Saraydüzü 2 nolu Türkeli 2 nolu Soma 4 no'lu acil sağlık hizmetleri istasyonu

ŞANLIRFA İLİ

13, 23 nolu Sağlık Hizmetleri istasyonu

Tarsus 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

TEKİRDAĞ İLİ

6 nolu Çerkezköy 3 Nolu Çorlu 2 4 ve 6 nolu kapaklı 1 ve 2 nolu Malkara 3 Nolu Muratlı 2 nolu

Tokat ili Niksar 2 nolu Turhal 2 nolu Zile 3 Nolu Toroslar 8 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

Trabzon Araklı 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

Turgutlu 5 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

VAN İLİ

Başkale 1 nolu Çaldıran 1 nolu Erciş 5 nolu Özalp 3 Nolu Yozgat ili 4 nolu 5 nolu Akdağmadeni 2 nolu Boğazlıyan 2 nolu Kadışehri 1 nolu Sarıkaya 2 nolu Sorgun 2 nolu ve 3 Nolu Yerköy 2 nolu Yunusemre 8 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

ZONGULDAL İLİ

Altınoğlu Beycuma Çaycuma 3 Nolu Devrek 1 nolu Ereğli Altınoluk Kilimli 1 nolu Kozlu 1 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu

Son Güncelleme: 07.08.2019 20:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Fatma palta 2019-08-07 18:40:58

Saglık kurumları işletme okuduk yetmedi seltifikalarını aldık biz neden başvuru yapamıyoruz madem alım yoktu biz neden okuduk bu bolumu taşoren olarak bile giremiyoruz birazda bizede fırsat verin

Avatar
gizem 2019-08-07 19:41:02

hemşire yardımcılıgı basvuru yapabılıyor mu tercıhler falan yazıyor onu nasıl halledebiliriz

Misafir Avatar
cinitas 2019-08-18 20:16:45 @gizem

ortaöğretim mezunu hemşirelik alanı mezunu tercih yapabiliyor.aynı ortaöğretim mezunu hemşire yardımcılığı mezunu tercih yapamıyor.sırf hemşire yardımcılığı yazdığı için.ikisi de sağlık lisesi mezunu saçmalığın daniskası bu olsa gerek

Beğenmedim! (0)