Sağlık Bakanlığı 2018 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura Duyurusu Yayımlandı

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yeni bir duyuru yayımlandı ve Sağlık Bakanlığı 2018 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kura duyurusuna yer verildi. Peki başvuru şartları neler? İşte merak edilenler.

Sağlık Personeli 11.09.2018, 14:16 30.01.2019, 20:27
Sağlık Bakanlığı 2018 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı 2018 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kura duyurusu Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı.

Yayımlanan duyuru metninde yer alan ifadelerde ise;

"Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır." denildi.

PEKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yayımlanan duyuruya göre adaylardan talep edilen genel başvuru şartları ise şu şekilde;

"1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve bağlı kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 18 Eylül 2018 Salı günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG)  ve uzman diş tabipleri,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında (http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; tercih formu ile birlikte mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diplomanın fotokopisini göndermeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini göndermeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya başvurabilirler.

8)Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, başvuru formu imzasız olan, evrakları belirtilen süre içerisinde Bakanlığımıza ulaşmayanlar, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır." denildi.

Yorumlar (3)
Ayse 1 yıl önce
Yerler daha sonra mi aciklanacak
Ümit 1 yıl önce
Eylül ayi içerisinde alım mi arkadaşlar bilgisi olan var mı?
Soner 1 yıl önce
dskiden kurada bulunmak gerekiyordu ama sanırım artık bulunmak gerekmiyor. doğru mu?