Sağlık Bakanlığı 3. Dönem Yeniden Açıktan Atama Kurası Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı 3. Dönem yeniden açıktan atama kurası DPB tarafından yayımlandı.

Sağlık Personeli 31.05.2016, 01:06 29.01.2019, 19:02
Sağlık Bakanlığı 3. Dönem Yeniden Açıktan Atama Kurası Yayımlandı

Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile Sağlık Bakanlığı 3. dönem yeniden atama kurası yayımlandı. Yayımlanan atama kurası Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde " 2016 YILI 3.DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (ECZACI, DİŞ TABİBİ VE UZMAN DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DÂHİL) " başlığı ile yayımlandı. Kuraya başvurular ise 1 Haziran 2016 ile 8 Haziran 2016 tarihileri arasında gerçekleştirilecektir.

Detaylar ise şöyle;

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama, yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.


A-GENEL ESASLAR
 

1-Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.


2- Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.


3-Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak (notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir. Adaylar kendi unvan ve branşlarında açılacak olan münhallerden en fazla on (10) tercihte bulunabilecektir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.


4-Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenlerin 15 Haziran 2016 Çarşamba - 27 Haziran 2016 Pazartesi saat 18:00’ e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.
 

Yorumlar (0)