Sivas Araştırma Hastanesine çok sayıda çeşitli kadrolara sağlık personeli alımı yapılacaktır!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine çok sayıda çeşitli kadrolara sağlık personeli alımı yapılacağı bildirildi. DPB resmi web sayfası üzerinden yapılan duyuruya göre, ilgili bölümlerden en az ortaöğretim (lise ve dengi okullar), önlisans ve lisans mezunu adaylar başvuruda bulunabilecek. Üniversite Rektörlüğü tarafından yayınlanan alım ilanına göre 16 farklı kadroya toplamda 45 sağlık personelinin alınacağı belirtildi. Başvuruda bulunmak isteyen adaylardan KPSS şartı istenmektedir. Araştırma Hastanesi personel alımı başvuruları bugün itibari ile başlamış olup 11 Temmuz 2019’da sona erecektir. Peki hangi kadrolara personel alımı yapılacak ve personel alımı başvuru şartları nelerdir? Tüm ayrıntılar bu haber içeriğinde verilmiştir.

Sağlık Personeli 29.06.2019, 10:06
Sivas Araştırma Hastanesine çok sayıda çeşitli kadrolara sağlık personeli alımı yapılacaktır!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından personel alımı ile ilgili yeni ilan yayınlandı. Devlet Personel Başkanlığı’nın (DPB) resmi web sayfası üzerinden yayınlanan alım ilanına göre, Üniversiteye bağlı Sağlık Hizmetleri Araştırma ve UygulamaHastanesine sağlık personeli alımı yapılacaktır. İlanda, 16 farklı kadroya toplamda 45 sağlık personelinin alınacağı belirtildi. Sağlık personeli alım başvuruları 27 Haziran’da başlamış olup, 11 Temmuz’da mesai saati bitimine kadar devam etmektedir.

Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi için Rektörlükten yapılan resmi alım ilanı şöyle;

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin

(B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli

Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak

üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

HANGİ KADROLARA SAĞLIK PERSONELİ ALINACAKTIR?

1 – 1 Sağlık Fizikçisi

Fizik, Fizik Mühendisliği veya Nükleer Enerji Mühendisliği lisans bölümü mezunu olup, Radyoterapi Fiziği, Diagnostik Radyoloji Fiziği veya Nükleer Tıp Fiziği alanlarından birinden yüksek lisans mezunu olmak.

2 - 2 Diyetisyen

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde Diyetisyen olarak çalışma deneyimi bulunmak.

3 – 3 Fizyoterapist

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla Rehabilitasyon Merkezlerinde Fizyoterapist olarak çalışma deneyimi bulunmak.

4 – 1 Diğer Sağlık Personeli

Odyoloji bölümü lisans mezunu olmak veya farklı bir lisans programından mezun olup, Odyoloji alanında yüksek lisansı veya doktorası yapmış olmak.

Ortaöğretim kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği dalından mezun olmak, En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (İhtiyaç halinde ambulans kullanmak üzere) Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerin acil servisinde en az 1 (bir) yıl çalışma deneyimi bulunmak. (Hastanemiz Acil Servisinde çalıştırılmak üzere)

5 – 39 Sağlık teknikeri alımı yapılacaktır.

A - Odyometri ön lisans programı mezun olmak.

B - Fizik Tedavi veya Fizyoterapi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

C - Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

D - Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olmak,

E - Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak. - En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (İhtiyaç halinde ambulans kullanmak üzere) Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerin acil servisinde en az 1 (bir) yıl çalışma deneyimi bulunmak. (Hastanemiz Acil Servisinde çalıştırılmak üzere)

F - Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerin ameliyathanesinde en az 1 (bir) yıl çalışma deneyimi bulunmak.

G - Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. En az 1 (bir) yıl Tomoterapi cihazı kullanma deneyimine sahip olmak.

H - Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerin anestezi biriminde en az 1 (bir) yıl çalışma deneyimi bulunmak. (Hastanemizde Anestezi Yoğun Bakım, Ameliyathane, Algoloji, Palyatif Bakım Merkezi, Ameliyathane dışı Anestezi Uygulama alanlarında çalıştırılmak üzere)

I - Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı ön lisans programlarının birinden mezun olmak. (Hastanemizin Yoğun Bakım, Palyatif Bakım Merkezi ve diğer kliniklerde tüm yaş gruplarına hizmet vermek üzere)

İ - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı ön lisans mezunu olmak F Klavye Kullanım Sertifikası bulunmak, -Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde en az 1 (bir) yıl Tıbbi Sekreterlik yapmış olmak

G - - Elektronörofizyoloji ön lisans programından mezun olmak, EEG ve EMG Cihazlarını kullanma deneyimine sahip olmak, Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde mezun olduğu alanda en az 1 (bir) yıl çalışma deneyimi bulunmak.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3, ön lisans mezunlarında

KPSSP93 ve ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puanları esas alınacaktır.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

6- Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

7- Deneyim istenen ilanlar için deneyimin SGK (Sigorta Primi yatırılmış olması) kaydı ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

8- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

9- Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10- Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr Adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11- Atanmaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden gece nöbeti tutmaya engel durumunun olmadığını gösteren heyet raporu almaları gerekmektedir.

12- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesine eklenen bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1) Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında doldurulup çıktı alınarak ıslak imza ile teslim edilmesi gerekmektedir.)

2) Öğrenim Belgesi

3) 2018 KPSS Sonuç Belgesi

4) Çalışma Belgesi ve Sigorta Döküm Cetveli (Deneyim aranan unvanlara başvuran adaylar için)

Yorumlar (1)
Hediye turkmen 6 ay önce
Temizlik personelli alimi yokmu