Hastanelerde Basın Birimi Kuruluyor

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, hastanelerde basın biriminin kurulacağını ifade etti.

Sağlık Personeli 14.02.2017, 10:42 14.02.2017, 11:50
Hastanelerde Basın Birimi Kuruluyor

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, hastanelerde basın birimi kurmak ve istihdamda zorluk çekilen 5. ve 6.hizmet bölgesinde çalışan personel sayısını arttırmak istiyor.

Taşra teşkilatında başta eğitim araştırma ve dal hastaneleri olmak üzere tüm hastanelere basın birimleri kurulacak. Söz konusu birimler; Basın İletişim Birim Sorumlularına eğitimler vermek,  Basın ve İletişim Birimlerince Kurum ve taşra teşkilatı ile ilgili olumlu haberler yapılarak, olumsuz haber oluşmasını engellemek,  Kuruma yönelik oluşabilecek olumsuz algıyı yönetmek ve olumluya dönüştürmek.

Kurum personellerinin istekleri belirlenerek, bu isteklere yönelik, söyleşi, koro, spor faaliyetleri gibi etkinlikler düzenleyerek kaynaşmayı sağlayacaklardır. Basın ve İletişim Birim Sorumlularına yönelik bölgesel ve genel toplantılar düzenleyerek çalışmalarını yerinde değerlendirmek ve çalışma verimliliklerinin arttırılacak.

Eğitim ve araştırma ile dal hastanelerinde, basın birimleri kurularak bilgiye erişimi hızlandırılacak. Taşra teşkilatında bilgiye ulaşma hızını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacak.

ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI ARTIRILACAK

Personel Dağılım Cetveline göre personel istihdamında zorluk çekilen 5. ve 6. Hizmet Bölgesinde çalışan sayılarını arttırılacak

Pratisyen tabip istihdamında güçlük çekilen illerin başında 5. ve 6. hizmet bölgesi iller gelmektedir. Bu amaçla bu illerde çalışan pratisyen tabip istihdamını artırılma çalışmaları devam etmektedir. 2015 yılında yapılan Devlet hizmeti yükümlülüğü kuralarında 5. ve 6. bölge illere yapılan planlamalar toplam planlamaların %85’i kadardır. 2016 yıl sonu performans hedeflerine ulaşmak için doluluk oranları takip edilmekte ve planlamalar bu çerçevede yapılmaktadır.

PERSONEL DAĞILIM CETVELİ DOLULUK ORANI İYİLEŞTİRİLECEK

İllerin Hemşire, Ebe ve Sağlık Memuru unvanlı personelde Personel Dağılım Cetveli Yüzdelik Doluluk Oranlarının iyileştirilecek.

Ülkemizin yeterli ve istenilir düzeyde sağlık hizmeti verebilecek kadar sağlık personeli bulunmadığından mevcut personelin ülke geneline dengeli dağılımı esas alınarak oluşturulan Personel Dağılım Cetveline göre planlamalar devam etmektedir. Planlamalarda; İlk defa ve kurum içi atamalarda doluluk oranı yüksek olan yerlere planlama yapılmayarak, doluluk oranları düşük olan yerlere ise planlama yapılarak hemşire, ebe ve sağlık memuru unvanlarında doluluk oranları Türkiye ortalamalarına yaklaştırılacaktır. Ayrıca diğer sağlık personellerin de dağılımı ile ilgili çalışma yapılacak.

ZEKİ KARA / KAMUPERSONELİ.NET - ÖZEL HABER

Yorumlar (0)