Sırt ağrısı ve ölüm arasında güçlü bir bağlantı bulundu

Sırt ağrısı ve sakatlık oranlarının prospektif bir analizi sırt ağrısı ve ölüm arasındaki ilişkiyi açıklamaya yardımcı olabilir.

SAĞLIK 26.12.2018, 21:35 26.12.2018, 22:26
Sırt ağrısı ve ölüm arasında güçlü bir bağlantı bulundu

Sırt ağrısı çok yaygındır, dünya çapında milyonlarca insanı etkiler.

Aynı zamanda, engellilik ve kaçırılan iş günlerinin önemli bir nedenidir.

Duruş, hareketsiz yaşam tarzı, kilo alımı, obeziteve yaş gibi risk faktörlerinin tümü bu durumun gelişimine katkıda bulunabilir.

Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü, yetişkinlerin yaklaşık yüzde 80'inin yaşamlarında en az bir kez sırt ağrısı yaşadığını gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri telefon araştırması , kronik bel ağrısı prevalansının 1992 ile 2006 arasındaki 14 yıllık dönemde iki kattan fazla artmış olduğunu ve kadınlarda daha fazla olduğunu göstermiştir.

Sırt ağrısı akut veya kronik olabilir. Akut bel ağrısı birkaç gün ila birkaç hafta sürebilir ve genellikle kendi kendine geçer. Akut bel ağrısı olan kişilerin yaklaşık yüzde 20'si kronik bel ağrısı geliştirir.

Kronik bel ağrısı 3 ay veya daha uzun sürer. Kronik bel ağrısı osteoporoz ve kanser gibi altta yatan durumlardan kaynaklanabilir .

Sırt ağrısının etkilerinin ölçülmesi

Massachusetts'teki Boston Tıp Merkezi'nden araştırmacılar, bu durumun 40-80 yaşları arasındaki kadınlarda, erkeklere kıyasla daha fazla görülmesi nedeniyle, kadınlarda sırt ağrısının etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorlardı.

Çalışma, yayınlanan yılında Genel Dahiliye Dergisi , 14 yıllık bir ortalama 8.000 yaşlı kadınları takip etti.

"Bildiğimiz kadarıyla, çalışmamız sırt ağrısı ölçümünden sonra sakatlığı ölçen ilk kişidir. Bu, zamanla devam eden sırt ağrısının ve sırt ağrısı ile ölüm oranı arasındaki ilişkiyi açıklamaya yardımcı olabilecek sakatlık oranlarının ileriye dönük analizini mümkün kılmıştır. "diyor baş çalışma yazar Eric Roseen.

Bilim adamları bel ağrısı ölçümlerini yaptılar ve 2 yıl sonra takip ettiler. Katılımcılara günlük aktiviteler hakkında sorular sormuş veya gözlemlemişlerdir ve birçoğu yürüme, yemek hazırlama ve tekrarlayan hareketler gibi görevleri yerine getirmede zorluk çekmiştir.

Kısa mesafeler yürüme ve yemek hazırlama gibi aktiviteler, kronik bel ağrısının mortalite üzerindeki etkisinin neredeyse yüzde 50'sini açıkladı. Gözlemlenen yürüme hızı ve sandalyeden tekrarlayan ayakta durma bu derneğin dörtte birini açıkladı (sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 24).

Katılımcıların yüzde 50'den fazlası takip döneminde öldü. Sık sık bel ağrısı çeken kadınların yaklaşık% 65'i, bu süre zarfında, bel ağrısı olmayanların yüzde 54'ü ile öldü.

Daha yüksek ölüm riski

Yeni çalışmanın sonuçları, sırt ağrısı ve mortalite arasında güçlü bir bağlantı olabileceğini göstermektedir. Bu ilişkinin ardındaki nedenler belirsiz olsa da, araştırmacılar sırt ağrısına bağlı diğer faktörlerin erken ölüme katkıda bulunabileceğine inanıyor.

"Sırt ağrısı günlük aktivitelere doğrudan zarar verebilir, ancak yaşlı yetişkinler semptomları yeniden yaralanma veya kötüleşme korkusundan dolayı uygunsuz şekilde önleyebilirler. Günlük aktivitelerin gerçekleştirilememesi veya önlenememesi, diğer kronik kilo alımına, gelişimine veya ilerlemesine neden olabilir sağlık koşulları ve nihayetinde erken ölüm, "diyor Roseen.

Yaşlı nüfus dünya çapında artmaktadır . İnsanların yaklaşık yüzde 8'i 65 yaş ve üstü ve tahminler bu sayının 2050 yılına kadar yüzde 17'ye çıkacağını gösteriyor.

Bu istatistiklerin ışığında, yaşlı yetişkinler için yaşamı uzatacak fiziksel sağlığı optimize etmek, halk sağlığı kurumları ve araştırmaları için bir öncelik haline geliyor.

Roseen, "Bulgularımız yaşam boyu sırt ağrısının daha iyi yönetilmesinin engelliliği önleyip önleyemeyeceği, yaşam kalitesini iyileştirip iyileştiremeyeceği ve sonuçta da yaşamı uzatabileceği sorusunu gündeme getiriyor."

Sırt ağrısının uzun vadeli etkilerini değerlendirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır, ancak bu bulgular bu durumu ele almak için daha iyi tedaviler, kılavuzlar ve stratejiler bulmayı amaçlayan gelecekteki çalışmaların yolunu açmaktadır.

Yorumlar (0)