2017 Seviye Tespit Sınavı (STS) Kılavuzu YÖK Tarafından Yayınlandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2017 Seviye Tespit Sınavı (STS) kılavuzunu yayınladı. Kılavuz ve detaylar haberimizde...

SINAVLAR 17.12.2016, 11:56 01.02.2019, 21:37
2017 Seviye Tespit Sınavı (STS) Kılavuzu YÖK Tarafından Yayınlandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), resmi sitesinde 2017 Seviye Tespit Sınavı (STS) kılavuzunu yayınladı. Kılavuzda, genel bilgiler, temel kurallar, başvuru süreci bilgileri yer aldı. Kılavuzda verilen bazı alanlar boş bırakıldı. Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği ve Öğretmenlik sınavları için Kılavuz, ÖSYM tarafından hazırlanacak ve adaylar kılavuzlardaki hükümlere tabii olacak.

Kılavuzda yer alan genel bilgiler şöyle:
"20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Yurtdışı Yükseköğretim
Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" uyarınca yapılacak olan Seviye Tespit Sınavı (STS),
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından
yapılacaktır.

1. 2 STS'ye, yurt dışında lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlayarak Yükseköğretim Kuruluna

Diploma Denklik Belgesi almak üzere başvuran ve Seviye Tespit Sınavı’na girmesine karar verilen
adaylar ile Yükseköğretim Kuruluna Diploma Denklik Belgesi almak üzere başvuran ancak sınava
girebileceğine dair Yükseköğretim Kurulu kararı bulunmayan adaylar sınava talepleri dâhilinde
başvuru yapabilirler.

1. 3 STS, her yıl Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek tarihlerde yılda en az bir kez yapılır. STS’de
her bir alan için ayrı ayrı sınav yapılacak olup bu alanlar Tablo-1'de, alanlara ait konular ve ağırlıkları
Tablo-2'de verilmiştir. "

 

Yorumlar (0)