LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

Yüz binlerce öğrenci LGS puan hesaplaması yapıyor ve LGS sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. 1 Haziran 2019 tarihinde uygulan Liselere Giriş Sınavı cevap anahtarları yayınlandı. Netlerine göre puan hesaplaması yapan öğrenciler sonuçlar açıklanmadan önce tahmini olarak yerleşebilecekleri liselerin listesini yapıyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAVLAR 05.06.2019, 17:19
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

LGS puan hesaplaması ve cevapların değerlendirilmesi süreci devam ediyor. 3-14 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuları alınan LGS, 1 Haziran 2019 tarihinde uygulandı. 8. Sınıfların katılım gösterdiği LGS için sonuç heyecanı başladı. 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında sözel ve sayısal oturumları soru ve cevaplarını erişime açtı.

Sorulara verdikleri yanıtllara göre puanlarını tahmin etmeye çalışan öğrenciler, tahmini tercih listelerini belirlemeye başladı.

LGS puanı nasıl hesaplanır?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur. f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî EğitimBakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır. Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-2’de verilmiştir.

2019 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz yıl LGS sonuçları 26 Haziran'da ilan edilmiş tercihler de 2 Temmuz - 13 Temmuz arasında yapılmıştı. Bu yıl sonuçlar 24 Haziran'da ilan edilecek. Tercihlerin sonuçların ilan edilmesinin ardından 1 hafta içinde başlayacağı tahmin ediliyor.

Yorumlar (0)