9 Kuruma 26 Bin 589 Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı Yapılıyor

Kamu personeli alımı için ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Bu haberimizde 9 farklı kuruma alınacak 26 bin 589 kamu personeli alım ilanlarına yönelik detayları aktarıyoruz. Peki başvuru şartları neler? İşte detaylar.

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 02.06.2018, 17:02 12.02.2019, 19:06 Kerim Solak
9 Kuruma 26 Bin 589 Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı Yapılıyor

Devlet Personel Başkanlığı ve kendi internet siteleri üzerinden ilanlar yayımlayarak sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını duyuran devlet kurumlarını derledik.

Peki başvuru şartları neler? İşte merak edilen tüm başvuru detaylarını açıklıyoruz.

Sözleşmeli, KPSS'li ve KPSS'siz, tecrübeli, tecrübesiz ve diğer şartlara yer verilen ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

PEKİ ADAYLARDAN HANGİ ŞARTLAR TALEP EDİLİYOR?

Kamu kurumlarınca yayımlanan ilanlara göre talep edilen genel başvuru şartlarına haiz olunması gerektiğine yer veriliyor.

Adaylardan istenen başvuru şartları ise;

''657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesinde yer alan koşulları taşımak. Türk Vatandaşı olmak, Kurum tarafından belirlenen yaş şartlarını taşımak, Kurum tarafından belirlenen ve alım yapılacak unvana göre öğrenim şartlarını taşımak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak" olarak açıklanmış durumda.

Yorumlar (0)