Adalet Bakanlığı 194 Zabıt Katibi Alımına Kimler Başvurabilir?

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan 194 zabıt katibi alım ilanına başvurular başladı. Peki kimler başvurabilir, başvuru şartları nelerdir? Haberimizde...

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 19.08.2017, 10:20 07.02.2019, 18:15
Adalet Bakanlığı 194 Zabıt Katibi Alımına Kimler Başvurabilir?

Adalet Bakanlığı uzun zamandır beklenen personel alım ilanını geçtiğimiz günlerde yayımladı. İlanın yayımlanmasıyla beraber başvurular da başladı ve devam ediyor.

Peki Zabıt Katibi Alım İlanına Kimler Başvurabilir, Başvuru Şartları Nelerdir?

* Türk vatandaşı olan, İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 05 Eylül 2017 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın  yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olan,  askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olan, 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmayan, 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmayan, kamu haklarından mahrum olmayan ve arşiv araştırması sonucu olumlu olan adaylar başvuru yapabilecek.

Adaylardan ayrıca aşağıda yer alan özel şartlara da haiz olmaları isteniyor.

Özel Şartlar:

*  Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak

*  Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak

* Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak

Başvurular Nereden ve Ne Zaman Yapılacak?

* Talep şartlarına durumu uyan adayların başvuruları 17 Ağustos-5 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak

Başvuruların sınavın yapılacağı Ankara, İstanbul ve İzmir adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. 

Yorumlar (1)
Atilla 2 yıl önce
kpss 70 mi istiyor lisans?