Adalet Bakanlığı CTE 3 Bin 611 Personel Alımı Sona Eriyor !

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), 3 bin 611 sözleşmeli personel alım ilanına başvurularda sürecin sonuna gelindi. İşte detaylar...

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 25.10.2017, 09:38 08.02.2019, 19:52
Adalet Bakanlığı CTE 3 Bin 611 Personel Alımı Sona Eriyor !

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinde bir ilan yayımladı. İlana göre;

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

* 3.222 infaz ve koruma memuru

* 89 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi)

* 58 diğer sağlık personeli (sağlık memuru)

* 91 teknisyen

* 75 destek personeli (şoför)

* 42 destek personeli (aşçı)

* 34 destek personeli (kaloriferci)

BAŞVURULARDA SON GÜN !

13 Ekim 2017'de başlayan başvurular, bugün (25 Ekim) mesai bitiminde sona erecek. Adayların başvuruları, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edilecek başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezi) veya herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına yapılacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

* Türk Vatandaşı olmak

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak

* Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

* Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

* Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak

* Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek

* Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak

* Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 25/10/2017 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak, teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak

* Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

Yorumlar (0)