Adalet Bakanlığı En Az Lise Mezunu 2 Bin 500 Memur Alım İlanı Yayımlandı!

Adalet Bakanlığı, 2500 memur alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilan ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 09.10.2017, 19:44 08.02.2019, 18:48
Adalet Bakanlığı En Az Lise Mezunu 2 Bin 500 Memur Alım İlanı Yayımlandı!

Kamupersoneli.net olarak yaptığımız ''Adliyelere 2 Bin 500 Memur Alımı Yapılacak! (İlan Bekleniyor)'' başlıklı haberimizden kısa süre sonra Adalet Bakanlığı 2500 memur alım ilanı yayımlandı. 

Yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı adliyeleri bünyesinde Mübaşir ve Zabıt Katibi kadrolarına personel alımı yapılacağı belirtildi. 

Kamupersoneli.net olarak yayımlanan ilana ilişkin genel şartları ve başvuruların nasıl yapılacağını ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz.

GENEL ŞARTLAR

* Türk vatandaşı olmak, Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar), Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş se muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

* 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak, 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Mübaşir pozisyonları için, 

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Zabıt Katibi pozisyonları için,

* Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

* Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarih itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilograf dersini başarıyla tamamladığını resim olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

* Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak

BAŞVURU EVRAKLARI

* Başvuru formu, Öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, KPSS sınav sonuç belgesi, Adayların eşlerinin eş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan, 

* Zabıt kâtibi unvanı için; Bilgisayar veya daktilograf dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olduğuna dar belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

* Başvuruların, sınavın yapılacağı EK-1/A ve EK-1/B listelerde belirtilen Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, İstanbul, İstanbul Anadolu, Şanlıurfa Adalet Komisyonu Başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması gerekmektedir.

* Bu şekilde yapılan başvuru, başvuruyu alan komisyon tarafından, sınav ortak rolünden, sınav yapılacak komisyonlarca belirlenen sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servis (APS) le sınavı yapacak olan adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir.

BAŞVURU SÜRECİ

* Başvurular 13 Ekim 2017 Cuma günü başlayıp, 24 Ekim 2017 Salı günü mesai saat bitiminde sona erecektir.

Yorumlar (0)