Akhisar Belediyesi Sözleşmeli Personel Alıyor !

Akhisar Belediyesi çıktığı ilanda sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 12.12.2016, 08:43 01.02.2019, 18:45
Akhisar Belediyesi Sözleşmeli Personel Alıyor !

Akhisar Belediye Başkanlığı Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile bir ilanını yayımladı. Yayımlanan ilanda Akhisar Belediye Başkanlığı kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 1 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana belirtilen  başvuru tarihlerinin dışında yapılacak olan başvurular geçersiz kabul edilecektir. Başvurularda asılsız beyanda bulunan adaylar hakkında hukuki işlem başlatma hakkı doğacaktır. İlanın detayları ise şu şekildedir;

Alınacak Personel

- İnşaat Teknikeri 

Genel Şartlar

- T.C. vatandaşı olmak

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin A fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak,

- Sağlık açısından herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak,

- Manisa ili sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

- Türk ceza kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar , Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar , milli savunmaya karşı suçlar , devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Askerliğini yapmış olmak. (Erkek adaylar için )

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmamak.

Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. 

Başvuru Şekli ve Tarihi 

Adaylar 12 Aralık 15 Aralık 2016 tarihleri arasında  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden form alarak bizzat yapılacaktır. Elektronik ortamdan ve posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yorumlar (0)