Ardahan İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Ardahan İl Özel İdaresi tarafından yayımlanan ilan ile sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Ardahan İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Ardahan İl Özel İdaresi, bir personel alım ilanı yayımlayarak Mühendis (2) pozisyonunda personel alımları yapılacağını duyurdu. 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak, Üniversitelerin 'UNVANI İLE İLGİLİ ' bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak, 2016 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS - B grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak, Erkek adayların askerlik görevini yapmış olmak veya tecil-muaf olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

GENEL AÇIKLAMALAR

Sözlü sınavda; Adayların mesleki, genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı da göz önünde bulundurulacaktır.

Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların atanması veya atanmaması idarenin yetkisindedir. Sınav ilan metni, Ardahan Valiliği (www.ardahan.gov.tr) ve Ardahan İl Özel İdaresi (www.ardahanozelidare.gov.tr) Web Sayfalarından duyurulacaktır.

Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun'unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Sınav sonuçları, sınav tarihini takip eden 15 (on beş) iş günü içinde açıklanır. Sonuçlar Ardahan İl Özel İdaresi WEB sayfasından (www.ardahanozelidare.gov.tr) duyurulacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

 İş Talep Formu (Kurum tarafından verilecektir.), Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 6 adet vesikalık fotoğraf,  İkametgah belgesi, Nüfus Kayıt Örneği, KPSS sonuç belgesi. Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı, Sağlık raporu, (Kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.), Erkek adaylar için askerlik belgesi aslı veya onaylı sureti.

BAŞVURU SÜRECİ

Ardahan İl Özel İdaresi personel alım ilanı başvuruları, 12 Ekim 2017 mesai bitimine kadar Ardahan İl Özel İdaresine yapılacak.

KAMUPERSONELİ.NET - ANKARA

Yorumlar (0)