Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Bülent Ecevit Üniversitesi yayımladığı bir ilan ile sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Detaylar haberimizde...

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 21.10.2017, 00:37 08.02.2019, 19:38
Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Bülent Ecevit Üniversitesi, kadrosunda eksik bulunan birimlerinde görevlendirmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde,

ALIM YAPILACAK KADROLAR

* Hemşire; Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programından mezun olmak. 

* Sağlık Teknikeri; Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

* Sağlık Teknikeri; Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

* Diğer Sağlık Personeli; Ortaöğretim Kurumlarının Anestezi ve Reanimasyon Alanı - Anestezi Teknisyenliği Dalından mezun olmak. 

* Diğer Sağlık Personeli; Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Alanı - Radyoloji Teknisyenliği Dalından mezun olmak

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

* Türk vatandaşı olmak, 

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

* Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik hariç), 

* Ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP94 puanı bulunmak, Lisans Mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP3 puanı bulunmak, 

* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak şartlarını taşıması, 

* Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

BAŞVURU EVRAKLARI

* Dilekçe Örneği , Sağlık beyanı, Askerlik beyanı, Adli Sicil Kaydı beyanı, İş Talep Formu, Özgeçmiş. Mezuniyet belgesi’nin aslı veya onaylı fotokopisi. 2 adet vesikalık fotoğraf. Kimlik Fotokopisi. 2016 KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi

BAŞVURU SÜRECİ

* Söz konusu ilana başvurular, ilanın yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. 

Yorumlar (0)