Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Lise Mezunu Şoför Alımı için Başvurular Eylül'de

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün Lise mezunu şoför alımı için başvuru şartları nelerdir? Kimler şoför alımına başvuruda bulunabilir, CTE tarafından çıkılan ilana iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar neler yapmalıdır? İşte detaylar...

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 11.08.2016, 14:56 31.01.2019, 14:31
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Lise Mezunu Şoför Alımı için Başvurular Eylül'de

 Adalet Bakanlığı Lise Mezunu Şoför Alımları İçin Başvurular Eylül'de Başlıyor

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 3 Bin 721 sözleşmeli personel alımı yapacak. İlgili alımlarda 3 bin 258 İKM, 201 büro personeli, 63 sağlık personeli, 49 teknisyen, 121 şoför ve aşçı alımı yapılacağı ilan ile adaylara bildirilmişti. 


Adalet Bakanlığı CTE Şoför Alımı için Başvuru Genel Şartları

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 27 Eylül 2016 itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak; İnfaz ve Koruma Memurluğu sınavına başvuracaklardan önlisans ve ortaöğretim mezunları için merkezî sınavın (KPSS-2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla, (01 Ocak 1984 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); Lisans mezunları için ise merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) 30 yaşını bitirmemiş olmak. Teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) sınavına başvuracaklardan önlisans ve ortaöğretim mezunları için merkezî sınavın (KPSS-2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla, (01 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); Lisans mezunları için ise merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) 35 yaşını bitirmemiş olmak.

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

Özel Şartlar

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Yorumlar (1)
alim 3 yıl önce
e sınıfı zorunlumu acaba b sınıfı ehliyet olmaz mı