Çukurova Üniversitesi En Az Lise Mezunu Personel Alımında Son Gün !

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan en az lise mezunu sözleşmeli personel alım ilanına başvurularda sona gelindi.

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 07.08.2017, 08:50 07.02.2019, 17:06
Çukurova Üniversitesi En Az Lise Mezunu Personel Alımında Son Gün !

Çukuorova Üniversitesi Rektörlüğü, geçtiğimiz günlerde Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımladığı ilan ile KPSS puan esasına dayalı, en az lise mezunu sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Başvurularda Son Gün !

24 Temmuz 2017'de başlayan başvurular, bugün (7 Ağustos 2017) mesai bitiminde sona erecek. Başvurular, istenilen belgeler ile Personel Daire Başkanlığı İşçi Bürosuna şahsen yapılacak.

İstenen Belgeler

* Başvuru formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)

* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

* Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi

* 1 Adet Resim

*  Taahhütname (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan Taahhütname doldurulacaktır.)

*  2016 KPSS sınav sonuç belgesi

Kimler Başvuru Yapabilir ?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak

* Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

* Askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

* 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

* Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmamak

* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak şartlarını taşıyan adaylar başvuru yapabilecek.

Yorumlar (0)